Nynnani - Wethynet                         back

  Ysenyll addi 2015 - V136 (V85) ebuw iwezyn jucaldu Oedo V77 figydd.
  Oliw-gwnais gwqeri akjijlee vupam myguamokh, halu a-wge mym-ocumer
  itedew vyn mokhled hihtwn akuperg boboni lierts gola. Ocoherydr!
  (Rikeru i 'Tertal' nynpeg inbob V12 an dog).

  1. Yhlwd: Ges țakhe drol gogeeg-fegfenio zorudiliodd
  Amslinee gahe brop donge '10/8' nodatoedd gog-troduso donge mygeegi yr 2100 pon.
  Fy in panc ysutt țadyd tas-am'ca țirrio ged otesuidomi jenyfo epycoy epi-lenido
  gom jacatu crytho ok ret-wedi'to țrol hynne. Deogw anehr fy yațon wh wastee wehr
  lly țyt gymeddui oddly-he; aksul piubhry gwnnyll ysluddio gotti. Goydal ebdrassyll
  lle. Cegeasekh ofe bhyce iod ak oddige puxillion, i tutijko wdgikh fo wryvyni a,
  Arrliz flizul dertol he. Bylsdylleb jenufod gwne ysdrudd ogef w crater vymen, fi
  feru rydr dabhilio ange momee jaos pakh-qwg mwfizi =
uilt-gakiret gennyll!

  Nogge eddams-oddi, iyee patwkh fig dasyfyll an hry-țeminini unioz-tod xee wet
  drofa-peg dojabot ponddu aerrams - '
Onkyo's influence' cijl iyee vamez-yni nonu
  zinc ha-fen'vo. Llakh edoyb oddee gola (gwnwgl) vih-țaste gom rett-nyn'en iaghe
  (katrack), ytt cirree lydlyn mawn, efox nynos aerrez. Ef apogehet wdog i he
. Wg
  goglaqin ffako an ankher o sit!
Dyn flies ffreneg tymdo, i gola efbeef țee ytti
  dogi, nyw hlonnels bheddo vemuy yjod-ny ga-m ysdelio ok am regoy eb-amowoslab.
  Fy cirr-eb'ga-eb, fy mu-m regoyleston dropyth cel-dryg - llwziod aget o'hiren.
  Cwbhiw effamyll, twn hihyll hen, ebfles rogar potenni pyffe Cedif dotifeg i.
  Serri-gyn senyg - gweban ryft makh lyțee i. Suidomee he V1 - "Cefed-ajan'ylla
  fyn fel am rett-ab'te", glor en cryzylo. Ddulf wedqoyll ef iod ganeb he daco
  felret-nogget basee donfe :-

    2014 - 2100
  * Tym ven uxhennt drolz-noggyll edo a (1).
  *
Tym ven uxhennt drolz-noggyll edo a (2).
  * Effox don vwnaq oge ddulf ged qybee fox pastanio, he fox joferyll dwygț yr
    opyti onebacoblutt. Don hry weti effox edo ma. Rade fox ef bhwkh ged za
    ut blani oddige. Tym kehel enog'gyd zanani, fi woxo-am'er mid at.
    Gloy noggt don yseh-o ysitarab
    Nis rykio rijaldu țygyll ewge berocadyf o scogg fig ferryll anofapa don.

    Hina an onfenco-ffuddyl-dipa, bayll tym jyt gesmynt ged menu o-xytt ffuddyla
    fox bobt don ket-ofenc fig gloyr nwdsliz bakhogar ak efos jannera-an iw glas
    slideryll taepoa gom spod. Ef ydd xytt sgrwnvyll barasida ak gloyr lig iw
    qw-m he glaso gom onfenco-ffuddyl-dipa; gloy iw ysuw-naflat he ew pran-wuzz
    gloyr supvegda donew agsebdyll glom gomge 'gomzyllahe'.
  * Ef jabeno ke err-ossdyn yn sesee sebses ddulfi-o sgirrio, donge nyn aknij.
    Oeclotavi gix nyoi ghaleb gwn enu sed cyffos ny regogyd torbar drolfe a.
    Gloy noggt don plax-rhyfa
    Otlu effox ffwkh gedge waakyll-kletta ut tym ryl noniz-dect anenu lizer badya
    iw nogg rykio glom. Ijeef ma'dd wg-ymbli gyddon ge hiakmidu-pompaț ged mafox
    droswz
rhysod-o lizer dect, gomos yn rhyfeg gloy driyll-he vuțyfio gloyr swonu
    vopa.
Smyntee ged xytt bombws amtengera pot ketil cuțal-he.
  * Yswkheegi ux rikerlu henno bilblax oddi ams edog figge gyddagt uf lerlu radu,
    meb edo pwyllyll ged suhwg, ape rettox hlaef zețtioddi.
    Gloy țakhyll donge qatoa o-caral gloy fer
    Os ny cús kege feg ny rwlo he, tymade iyh badu don swa he, myțera he meb felu
    wyfec. Funtyg ny fodd don w-fingal ier ny dagst he, ged dags teot-wfeg-i he,
    bedat ny dagst sali he. Ii gahmeb ge-clih itya he ablit e woop-haafa-at - vuț
    sooz glom ged ny fy-m ysekh gegaq, bedat ffal ysekhio ef. Ged'dd iod gloy gwn
    ew nyn.
  * Fy tonibh dosytt ged oțadyd a ret-am'to cirrio tesuidomeegi dago regoy en maku
    loidre henogge ge celgikhee lyff ydd gomwg zam welt ynte ams halu.
  * "Cefex red-upe'ylla nyn fel he ret-am'te" - rossonio nijbhamiodd yswkhi
    yagg-fox'go - drolfe cer crater gretlu ud "ret-am'to".
  * ke tylwyzee henno pyzdryg laț, hry mewnio gwnes amfe; os donsytt yn ddulfee
    hrwzyll bwbox don lowee doter fer-ew'r celi dryg ok liz ebedil. Brexiodd ged
    ox ox mepyz ebobeno - okfe tydge vojio. W-dnoggee fy-m ebgen oddi aerrams,
    akddulfi nieț 2055 mexuryll ydd.
  * Oidef kioc gwnyll jygryado twtzylleeg, sytt cwt jaben ynlu wgdranan cii.
    Zylli fylmag fex - rytețen ew feos bhomer-joru.
  * Hy ysy meb lyx ii maqwtmebhe menu 'tid-lakes' țret amge ysgod goțen a nevel.
    Oy qwt dagge ffom qytlifygwati mygu oih fox ange goț os oy fox ysupvec-ew suh
    zylli ke did-ysblevi akligeeg.
  * Fex obumgyl ny yddil fahkynado figge sott tylwyth, drabbo yt don alioddeeg.
    Ddulfiset spy-lavo ferrio ef dryg amylgal akaqi ebynomo gonffom gyd ewge
    ampeceeg, omff he nyyto. Llolee zyll cirrez gydgaq - Vanaq Iwgaq Vepaq Naraq
    Ablaq Vulaq Nifaq gee - seseegi hloffio cesnec uk aravio figge sacrioddi.
  * Za syye ryferee ier fe tysabyro wke ffwntaqineegi dwnee (Suh gahlmeb been).
    Ef ut ape menu nam ddoynlu ~9 nadiri.
  * Nynoss hryzyll iwhe donwg zyll llyfo-ap gillo wzyll-apda. Ucel fiyass akgwqdu
    glugew il iiw ysaryn jer.
  * Bwddowgab hry fyleegi aktymoni gwnes Arrliz - hry yagges efox lloțav - eddeț
    rettyll donyn boz-urubyq fingali. Ape nedd zaor struddyll ox hlwdect, os
    tym-tylwyz (ffwnt der
Gill-otili, Otili, Seg-Otili, ak ter tycez.
  * Ny pytheru nyn driuf ffikio feg anallio ape gahlmeb he - gahlytt he wethynee
    os nynos drobhadderi uf yasso. Gom drofy, fieneb os quțir ile fi pot retu
    hennio oddibewato.
  * 'Jlow Ja-Tor-Bar' do Vanaq ddulfee drygț raeri yneti kațwo drol ke-hijk
    'eb-eb-ffamyll', fegee ffamylleegi allo il iddewddulfeegi. Eojyll ged en
    ekhew fw-m bwb iree bel-w-diodd Arrliz ogu. Yod iyh vuffaniro nogges llwz
    ffar xyew ffa-o omff 2088.
  * Dațioddio dog "gog-Nanvizethi 88" - fefnyl 450,000,000 halhiodd. Fe os ok
    kirido gohlwd ke mydee 2090 celli-vizethi.
  * Styho ddulfee donih fee 'jid-letusunn' fox donicurado, amee hennyll rijpio
    ilge twly duwt arn 1.1D (~3'6" using the measure in use at the time).
    Effox zidged fw magdryg goft oddi pythee drygedyll felt rhywi; hry jollio ef
    ux nogg hennio. Vireq-hihenin ol 'Jeolfu Tranwl' - felfe ox-kirido. Oddi ket
    jucela i 
nwdso estaub an stymilee Ubote droefer brycaer dan. Drolw gwqdye
    splion oge tocetlu, cec
margo ufwg tasio drol uxid a ewnogg dagen he.
  * Hryfmiq he-resegallfo fig edome (ffocte neb gee bobinzyll jid letusunn six
    broc pecynt ynlu aerr ddulfi ysyn. Gwixee fox - gahlnyn pyth og.) ffeloniqelu
    ddulfi ffudui gwniot a drol bwh hlenid bijkw ixylu ked teyagahl am 2095 -

      Pocket sized laser-type device
    * Charging time (internal power supply) < 1Hr
      
             (external power supply) < 10Hrs
    * Safety devices incorporated
      (minimum target distance < 3mtrs)
    * Six postion output power adjustment
    * Beam diameter 0.38mm ±2%
    * Uses between charges (at max o/p - external power) > 50
                           (at max o/p - internal power) > 4
    * Lightweight < 0.3Kgs
    * Effective range > 800mtrs in dry air
    * Minimum beam diameter at 1,000Kms - < 1 mtr
    * Beam convergence drift < 0.4mm at 10Kms
      (Typical spread adjustment 1 - 50mtrs @ 5Kms)
    * Drift in dry air < 0.01% 
    * Beam color - Yellow/Orange
    * Maximum output power (1.7 uSec pulse) 1.0 
±3% Megawatt

    - Os bedat ferrez-hy gejucelo sixery oddi bat - nwds an - efos gefeg zylli he!

  * Dro-tefydyno'l ynn becalitodi akmyydupiol ut-glirynni ebyn wndeto. Dudon sytt

    ddulf iod henagg tyct ke "2012 Witch-Hunts" (altan fyl printes 2013/14/15) fox
    ebynfit akgulbee fex glylo cel-gilee Ohito - suhifipon ged w-gunwitses omonynn
    asoddeegi ysyymo akcot e. Iuwee lot Opol alais an fyl donij ke gron twndon
    uwdzy. Ludo ef hefelu riker ewnyn ilgom, w-teg oeddams yaggo akef meb
    tsurignij defee fox leginixo i.
  * Aerrwli eb-hullyll ferumo ynod ut yunnryl ulonil ennio.
  * Rhysim ebbaero țorwlo yr rige yexerynni ffeloniqelu.
  * Ghilo'meb enomekh ffeloniqelu aget zidlokofig.
  * Byzru-uyn cenijrynco he epy-lenido ynef.
  * Don ddulfi tefeox '
Coglaqin Sleța T/o-Regros-Mezot'(CTRM) fex apzijt nij gyda
    ew A1 zuwnabt oxhilli nw efos daponee taggee figge ynn G28.

    2101 - V136
    Donge oedde
ț rogaqin ma fw-m'he V85 (mafox meb V14)
  * 'Sheh Oeddi' mwdo, iyh efox oeddams galu Llwwryni, fig Gamidu analyllint obh
    Glingi - GAG. Zidlik bherr-ebyn'ako keyr cenijrynco. Gonk Madei drol-orto don
    cesyg ddulf wh, ebliz hy gw-m cedwfeg oddi ef.
  * Dogi ffodd ffirup meb frya goghalț oessdu ddulfi. Wdlwyth 40,000,000 nonu he.
  * Wdlutri drol '28 Goepati' G1-28 jowitbwlo. Cenijrynco fig-pwxi țlabi dypofa he.
    Jorkas Od-Fforss (
dagt ditam o Eric Apix Weerasakera), gihet oxec gee ebyneto
    ddulf - ixuox ffakuniz gakdee agweyu ke tog-heniodd liglo rihuo uldidee zylli.
    Un eclotav Co-V G7 [RI] doxee hiho yn talee bobtyn ma ynsytt ddulfi - mebprenno
    ynu ke-heh'oedd, ape rade og fox, os heefyn (hlinlu ladyffip V27 effodd halu i,
    lytan).
  * Dilynnabad ke ynnee jemupil Arrliz. Bedotod jyțoj Arrliz rett-od'yll oqyb
    nyrte (kew wyfella 
Culliden - oedd oge [16]) nahe-ewge todi xeegee, ke kioc
    drosylo - zym-tepym fox narfel gahe. Rhyw ange bav iyh wethynez regoyew.
  * Aerrego boxakho ebynferryll - suwy 
rucusylli cenijrynco dononu.
  * Adyzeth-llypsin haluo-en, gahlo gidyfado ke ddulfthouram. Menu bad akenwg
    qythwsi donfuwyyll wt 'organic polymer' (ilddu dwoxeb norlu w polymer) bobap
    amge il wocel oge 
rucusylli laț munge Ohalu gom zețtioddi i.
  * Jorkas Od-Fforss bhikhez yffweegi il-dwrri uwge.
  * Gydplytylli 28 Goepati - cedyll G2-G28. G1 jado rede a henno.
  * Wdlwyth Arrliz 26,000,000 en - sytt 'New Felda' (Nij-Felda) jw efhe omffge
    wethyn a.
  * Uldid 'meb jwl ef ygejemi ennio' - ypațano feos ged oiss enyn rikeneo ew
    wgnuthe a 'New Horizons' - Pacoblutt i Obiddy.
  * Nij eclotav dro celgyn apsom oddi Zuth Pot (dagt ditam o Constantine Ibegbu),
     efox kenom gillo, gakfeg tyct gum napi 'Wepyk'.
  * 'G28' hlwdo aklet hennio hlinabo.
  * Hesțatyll i ddek Veloedd he ac dotuiodd lytan os hy mewn.
  * Uboyll uk Zuth Pot - jy iw fox bilblaxee ut - gihetovox.
  * Brodero dib Fodywn țelosydi ddi aknee eclotavee ligwits doțiro ysgoro i.
  * Rettyll Veloedd uk G1 ffaffi: 160,020 dohlino. 124 foxcelio ocume brideher.
  * Syffox ddulfee ged celi feferrt wlod rydrer - donffag yn drym dil - effox
    hennt cyfio dryg rwm gixge tegiyll henoggais fel krad. Ape mebil he gogffomo,
    ji-apieeg
țat lav (pyccys) donote ged gloy gw-m dondymydad ge rydyr oeddi
    (smilys) - fel donge wethyn dafox w aerr-dyr gogstwm. Gom ewge zyrio ged gloy
    noggt goxge CRTM (Cosytra) nyr-ysge he i.
  * Ynweth Nanwgg - dat Tertal ak, rig apuyll donged ddulf mygu llecanidi fox
    dipofa i foddi fig lwkhaliol ocume A1, tyct donge Lydlyn.
  * Kioc he vizeth uyaggyll - degeno 'Ffa Dolinnoddi'.
  * Blassee gent ke 'Mankind's leaf-wood' fox taplyqo akhe nu witpreta.
  * Zuth Pot hihsygrito dolsy ddulf - Jo nouw Kioc he. Adyzeth-llypsini
    ebgihlo - eb nyyt drol wdlwyth, ledmanngo <1,000,000 he - ak lesyll ilge ams.
  * 'Uty Kiocu Ynniwtyaunoi' ysanynn - eblegmu.
  * Strudd - alcou yassyll ebyn lee cratest anofap wethyn afeg alenhee celgikh he.
  * Regybylluw tuw 001 celiggoi.
  * Oțoyullini deleydo a fig manggo a pyccys i smilys i falo
rucusylli ponovyll
    'țracleri' blycalixo - regoy ef iodef fox e gilt.
  * Omff ugro yh blasbwd 'Norifanix' uf celigo eclotav nwfhilnes en pakh.
  * Wezyn 'Uwt Ite' wh Veloedd dagupe - ebyswkhi.
  * Sytt wethynee cel ux twer ak-nij lohe - fi 99 ddulfee h'eblool alio.
    Foxef if fy-m falyut henno i! Lythy an gedrygee - wethyn o-jucel rwl!

  2. Os wethynez llwceloss hennyll - estanw ghal meb effalu he
  Fi rettyll meb oddi regoy he, ny oddi gak hlwd he, jyr efhe dwattyff. Sytt drol
  maqneegi he fero, meb drol jumandeegi. Fi mepyth bhyl ke yx, fi gwn ebgen ii.
  Fi gwnmen mewn ysdaio regoy daggeț dygedi akalvym ew erlyz.

  Gola yn hețih oddoy m-yl he oedd gwerw an lyzee menu tulwyz m-yl he gylo fig
  pomeegi grotanyg. Gwn ny mewn uwgez hehegahl wowoslablu ew reman jyr don ysbid
  ofe lyfwoed rett m-yl behowyces he dryg ysabhedu dronyn.

  Halu fi'm beepony gyd fy nij heyll rynnani regoy wethynee adgoloneegi m-yl jyr
  rett passio. Ewses rett he ape w-bhuț ybra an ma, donwg anwg lydlyn mygu ratty
  mi-m rett, akged'he il drol nyn ystruddio - sytt eblolle potto halu i - lot gedge
  fox 'overlined' donw feg brefsytt mynylle he barenk. 'Overlining' nwdsetee fegrid
  o-dad o fynyni hennyll ange ebmyg fidaldu-serri'i.


   
    71.
Gwr ewge hlonag drol ew Wgom        72.a qud-twn drol w-gwqo gola henno.
    ydd mapo apuyll i >2032 ak-yn.          Goy rilno ket al i halua gritto a.
    Figsytt ams dijl w-ut potto oddi.       (Panco ysgyb fox edo ke nwds)
   
  3. Pystolli felew gu henogg cusot gom ebyniodd akhywfe'dd ryalu golang Arrliz i
  Ystoru, ape rett he tym feg, api gwnmeb wuru hy he meb myssyll, wd anmuff lot
  yll uneegi ydd menbeegy. Dahe w-niwstabe twnlotio, ap he gwnmeb gwn enuzyll, chy
  ynlu lytfe. Ien ynloto hy fy-m ysyy ged efhe vuț ak adyg dellyll hy gybio wg i
  wd drol nij myqini. Os he'dd ryalu mewno ddo, fi uf hry dybi e llelb cedfe - fy
  ufmeb ugses ewfe ke gylyll-llysin. Os pyth hy al enuier, dag camee akdyes gyd
  hy, akkyb ysyygyll. Rette menu țoti iyh ha ebloggo akcedgahl pob-amseri he
  fy-m herrhy mat paske zylli pe llat. Nyn uf drito he am wdod thunzi dimi, akrecyfo
  ymm amstod, aerr gyd wyg vijnylli ged gwnmeb wekh, ac ymm gyd gwqtu oeddi. Enufeg
  ged'dd vuț wdym oschy mewn agsetio uifi. Gwqtu ulonil badwelt dugyterio i.

  4. Hraeslyda: Ux oedd pyth tasgo ce lydlynee anwg tag țalc
  Oțagleegi gixo fig bhaluree apaddio fy-m ferru akredee mem-hennyll ga-m herett
  gwqoder. Ferryll dryger pranswa ydd mepyth wg waț dog, ape rett fy-m he omygiodd,
  akblekion ofe. Ny he, wedi dwdebyn, tumbyll dde nij celgikh jarax akferryll
  wngak oedd daggio upe - oedd nij Gola turroder ilud fi mewn a rydr epip-laniru.

  Iil lollee dem-llebi fy-m herett glyr, qod-dem-llatqybi fylhe vows akfy-m dag
  rwmee weleeg-tyct akliglu he egsblijdo fig sott iw gwnmeb gir droje. W-ffyr
  btyct wuryez vuț am il nyn, akdarett qw-m je hry iw mu-m bwqan ynțid omyves.
  Ancirryllniz fy-m gondynu akmebzyll ydd cirryll yțobio ged. Mas fywithion he
  yswn atvuțdo, ebyn mygee yțupon grafeth citiodd.

  5. Yswn affenblee donwg lyll lanvo
  Ystakho ysirek am rineeg; qag cus ox vanvo ew gwyg glog feneaqin; ceje myg
  pegomo jaoss bijceli e gwidniz, iil yh hyg fevyn hwyin lcirriodd veklu oddi hry
  drebyt a. Jy wh gydwd hry wiwtun byyl. Ac uon fel fy-m wg iwo ffysav, ebyn jy
  pruddiri llyjegee has. Don hlonagee oddam il uwtee ysagetod ito jam an vij oddi
  mygu ew lesețeeg, akwedi laxyll-ab jyos avyll llakhi. Dogefeg ysygo jy - cel
  rugmis, lemllet crwbi, iwos ulonil ef'dd dekhio w-thunth bhlogi. Iedde retto oddi
  henyz logeegi ged urabhyos llylogi os rett drosott iryero ier bibee he mebpyz
  gwid. Regoy ffonee veda he, i. Ferr'o sytt hy fy-m o suh os hy gan heleff.
  Relyvwsee ma-m yspwd, ape tym-made iw jaor igi he, motenee goy av fy-l cirran
  erotyll hry ysikgeniodd mas llyniosys halu. Bhywe bholoeri, akyswee leviffiuws
  crwbi arliglu lesenio. Ffear he wg bodek fego llakhlyll, ien daggo afeg igolovee
  mu-m țakh anef uwl. Ysirimunryll ydd'wg bat mygu do wentosee gobbleri - ape ien
  he lwxethu bethed ațegit ef wh lwxethu efos crybiodd.

  Il nari endinte akysak da ke liveliodd fel llomezee ydde he henno meb hennyllee
  bas eystymil cox gwqdu il tym ajun men bonțur apset. Dwd onakesi ebyn oddi gom
  edo ystuțyt lebhiyllee ydd sedeeg, rett ydd mebwg celgikh upe ier nij. Clotavee
  ambec, he meb ferofymo an-lonara nij jamos aktylwyth, oedd aerr ydd i ak haluion,
  oedd ga-m meb rettvym llyr rhyew sytt rhyfebel e dwn yn wg cryo peti am.

  6. Rett he mebpyth don teged fyl tel llwseținee
  Uwyro os lo akos turro, dda uf iree tymzyll apixet, cel Arrliz mebtyct llw lyfio.
  Gola il nee tymam llw jaoss ysefifil he bos ynsytt cekațansion des nesant ferro.
  Ga-m fi cirr an mu-m lolle gyd suhwg lytyhulwx akbywffil zyll ke sytt. Fi oddi
  oedd gwn meb wytt. Fi he dojorig halu bhen he chy cirryll ke enu amstod ape
  ydd'dd menba ymbostekh. Hy he liffe, fy bhekous mios bhaviak. Jy fox wel botu ak
  taft ol he pfaff, fig net nylee goyeț wryvyni bell an dwn oedd ses, nieț thunth
  ma-m he, ymmee effalu - iw ga-m rid he yn ffyylteegi dog. Aknij efydd guwt nodd
  akyswylk gyd fy.
Os hy mewntycio iod hehe il am rytan (deggo oddi yntee-llyf).

  Ioddonfe: Iodee ffelynio yddee hryer don wethynylleegi feg. Cuso oeddețee rede
  akbwdfe don oddly-anx serri ac drolpyth celi, oddi turqinee il ged'dd llolu. Rett
  tym foclisi gyd ț dd x 9 an setunysy wdsbret rhyffe edo odret. Dogefeg, he'dd 30
  pețee donil haltin lidylli. Manyagg yh ledior kee rettez dri-mebew (82%) ferr wg
  bhwlo jaornan (78%). Reddee nwds don lyfwoedee rhyfe an aksuh (fel y-v țado)
  kryki he meb nogyll ket amstod.
 
  7. Sytt wetrhyu ffevanez ew nithee wdlwg do mapycnionee
  Nifty-m da, pop vumpo ew bhleeg, byd akvu woginab fig fijseegi yswn tresoț ak
  ddail luqo ew tinyll-țaseeg. Donwg prid xanzyen rwm hegegt gyd nibelws ysycirryll
  zylli preggy fox a-wadyll. Aerr celi fig ysydee an ke mysee manyaggyll don pas
  doniaku akysybyiodd myos cegoffi, ak ef ffox muh rigo figge pyccys ak smilys.
  Ffatopopeeg, wg am luvețlu ferro cel pwnsio ab gom rydreeg-oeddi endero - jyb jy
  egslabedo inwo edo pfaff gydw qab-plat. Hagyll 'Amyr Jlyk' figge ffliyll-poppers
  akgakreegi fi'dd qwrlu clat cusio ged hy ged wimolled saff, jy legwkedo. Ny
  mu-m cat nyos subiagyb pytheru amstod nij sytt sessile an. Ape ny fy-m rett ewged
  turroder ig oddly-tet serri. Nyn he ebmat, Fi'dd henno mewnyll omff manyaggio e
  chy redun il wdfegyn heoleeg. Llw gwnais hy llabin hennio set, don gafee fi
  loffen, anwadyll drol nyn. Ddaor pelyf qy, fetyddek wg uwt drigy plamio ți anan
  wdakher. Gwn fi nee hyos llogeț, oedd thyll bebrexoid fy epyct - llwrett hy bhik
  wy os laboblu ni-țalc. Jy gwnmeb pryll fy abllyt vym ke gafee ny he gola kryk i.

  Ig, fig llym il zylli fox ferro, ac gydwd lly oxmeb tymzyll hat goy ke mahed.
  Rett ny uf ef. Ig ydd izee akferrhlu il zylli. Ynglwtyll nynanni iw mewn acryez
  a cawtel i, iod he ny manyaggyll, gox celgikh ydd mygee llytyws. Am cațlioddu
  akosdrwetyf zyll ged ux pyth henno don wyttee iltwt omff 001 nyllee dog. Ef
  gwnais il patee thyll ged he sayez ffinee gwn ynlu he gwnais he am w-thuthikh
  dimi pater. Iod gwnais sytt manyagg drogon abferriodd am. Weg he wd oddi hynanni.
  Nedd il ket oeddams fi ysyyo w-wosnam w-wodxyd boxakho fyddynn cuwlten twtari.

  Gros yțrwyix - sytt iletu pedijd soggros țeqin.
  Fuwg he iletu w-menu - he gwnmeb legwir wgesanfe.
  Tybhrek - muh upenwdso, ga ywxualu he redeeg (gefel-gilo dogon).
  Ymbag ydd fel drentu - akwh fel llytywo fi cyft fy jat fel ysylus am i.
  Llyw - mebwg nis fogrixaqin, fi fw-m ladde yagg dik.
  Lednyn al twnțeri nij, rett mi-m he hryzyll an.
  Lyt nyn fogali akxupțakh dam gyd i hyoss hennylleeg.
  Yserettolafycad khopeeg, fe'dd il fel muh uwd goppleri.
  Fe he ilmygu gom lydwvws gom paxyr bhiju, ac ged'dd yțadyll hryzyll.
  Sy'dd rumsqyb aerliz ac fe he oess e hlin-țalc.
  Yod hennt fe, ok plimu rett, tee fe al ew aff-aerrdu fi mewn affdyn.
  Llw ga-m fe he meb ffikho, fe manyaggo fe ox rett, fel ii hefe meb.
  Ysgi-drassio - fi zyngo fe manyaggo qi-drassio.
  Puffee emyn ux vuț henno ysyyo do woqylleeg-ap gywpygle og.
  Lednyn al twnțeri akffinkh wd os da'dd enuzyll an groneeg.
  Gureliodd 'hy he gurelu obh-lin', efos gurelu ydd meb nyto cox en i.
  Llom rwl drol cryg țryd, llom rwl drol enuyer - ged'dd il rid gyd fy.
  Laț-enya, glyg egtoedd-ymmdu. Meboedd tycez yod sytt mynnez.
  Gwn fi tyc ddw mu-meb dag enuzyll ape wofyl.
  Ge pyccys akge smilys yes effox muh figgloy abrecto
  Fi gwnais'eb mewn e menqin ef, ape tee he hy magyll w-gag.
  Ny fox vuț driyll edo ew gyb-an i venrilee merying.
  Yod gwn hy mewn fy yagg, gom ny gwn meb fe muh nij gox nijceleegi o.
  Suh zylla he donge feg o uxid -
ratlyll', 'cofot-bekhyll', 'tolu Uritheena'.
  Quantum-myndupiol hatecta ffwkh he a, zylli fig 'azal-loot'.
  Pyth-bliddyll drygniz ydd ew ffamliniz gom ge cwt 'rydr-kelad-yni' ket ysyn.


  8. Mydyniz: Sytt alezpagew yntab
  Fegee ew oddly-tet serri heretyll ig ox ynydo wel hedrol celgikh oxez mu-m hedrol.
  Oeddețee bhlori blus fini ef hegynez gyd lyețee ysderylli zylli behowyces an Arrliz.
  Unte ysathiodee menu tym otwtal liwi, zylli oxez dardylu prillez donew henyll
  grydureegi tosee bweri m-wt cirran egsytio sott lacrovas yamos leventru gwndebati.
  Ged hydrat ydd ylsuddio oeddses, rhy dogefeg onyn ebyn, m-yl-he ig, akoxyos aynvli.

 
   73. 
Regoyen w-Goepati hlin ryț hryf donuwt ak gomrykt weykh 1-28 lemee-t-ensgip a.

  9. Ged iyh ysedwd puf he, gog-ymboxo lodino Goepati halu oddly-O ddws i ke ffoll
  Fe m-am-en zit ged nomenee en retto oddi uwtee oeddi, ape just en mebos. Za he
  bhasre daghin oddi maqinee nomen ynest nwds rett. Rettydd igi don twtee yfnnij,
  ape yamhemeb nyn igi. Oddi dogedog ny rogatef yam tymlu - vuțat rydr gynniz
  donyn akymbox mynymil - ape ilged m-yl swhant. Ebtet nyn ratya ysekylli ew rwmeeg,
  hlwd forwitez cirryll doys grotangi - ya'r mebuuryt on sott - edo urh ylhe ien
  nahtee efujyll ysdep. Jyom gwnmeb mewn nyn herettio ke ja he; aksesee serri
  lalbrik olif ox sesee jayr yk do nyn ox arwso. Sesee ny eblog efos ynemygu zylli
  m-ylhe sesee jar gyyniz ydd cirryll henno hlinlu saliwocel alageno rati.

  10. Kojidne felig nynos feguter V38 pyqyvom meb dao he ox grog-ap ewhenn
  ke celos rwd glyr effalu, fel gwn mezoteegi lly mu-m nwnds adanio ged wethyn,
  ak kewel jys zhynnani don rogeseeg. Ny qa-m yunnryl oddly-mewn cirr fegee zyll
  am ulonil ef onu mewn cirro. Noqin gilo ke V41 goha ig oxpon don mihocel, ak dwh
  gwkliz dwox bhwkh-wd thuniț ddulfi yllihect uxperett w-pyqyvom cruto il jabenez
  donwg 'țlyg-țalc' akny nefee ynlu gox nynos iyrt ffiruț berțegiodd drodonfeg
  ef, ynbhweni - wg orcgeda eveth wryvyni. Llwpyth, nynos ig gwnez wgedde meb he -
  jyxmebedo pon, ape fig nynos llelip ef m-yl rix. Rettydd rhyuzyll rettyll akef
  aynt V43 meb cel.

  Tipa gydfy labydlu trobez yfonditeeg. Dde tacniz tybo ig peth fy herett. Yswyff e
  feos wethyn zwdee hennylos rydr ses. Arrliz vij crioniodd tym, efos wojami bhațo
  afeg, idaqin aklod donilam fi ystruddio. A vuwiw, syz fox ogdod apen ke V46
  ged hanveth tym yswa gyyb fy. Ny syym chyos bhax wrth pyzeru hillyfo wrs, tym
  ape hy craxo serri ffijlee moteree ament. Ffiddion akgwqtu nilkh gyd il hyos
  mi-m ysulleeg, oig dog cirrais ket oddi woryll.

  11. Gom pop uwogo, jyfox, ak puxillion ote fel ef ysymez, buxelo ysyyio
  Wg lynyll ah gyd țribu-wilhlu upe jyos puxillion ded. Nedd lemepero-jy-jy ox
  ymm-zuzi-limi oddi logu pihhim, donwg dwn nomo bhyqyll-bod, anwg lavyq-pa. Sytt
  oge
'Four Propositions' donglo donge cross-nafflat ak 'non-non-gog-smevyll'.

  Ny ysido ab akclanso am. Ny fox don dobboqinee owg tupliodd puk. Helo jym byt
  cirro ffaț yjol. Donwg pet w-gwqtu bhu ffwdi ebyn vub gibbyllox wh edo. Popla
  vymeffalu, zyngyll wyyltee zylli ged ogero țalcee hedrol. Rett rettais w-ffis an
  dywr. Fe dekh-wd hennio bhrw-padon, ffadakee hyrhlin ian lakhlatu - preggy ydd
  țantyll-pi, he twn donoess myni ny fy-m zrofewd.

  Wagab fy ysuwr akgyd ew haul serri-fegefy ga-m dogefeg he ufyll w-cltsum mikh i
  mygu ryffyll zylli jy gwnnez bhyyt. Ratya kyllon ambec awedd akew ysbas fel cofod
  hlwd hlin rydr oddiyll halu tangle ga-m meb edo he pez fujylleeg. Jan gwnmeb mewn
  fi begume ja he do hethee serri fel ke lux rett behowyces lilalbri sesee jay do
  nyn fel drol llamțo. Effox egt - aerrdu-ytt casijr ny oblog zylli rettio bas, llw
  gwn ny nee iod fe ydd hennog saliwocel katydid.
W-gwlac mikher ydd am rettio ange,
  kyle.


  Mythiodd: Daxmanian, gwn gwkyll hy tycez oddi monyllee fe cryn, llep fyllomio
  lesonv, figee cirryll nageo akoddly-pyțeru. Bell drol lizee he wix ew cofot ux
  w-henno cynnyll. Potat he hryzuz latio jaos llom ke Varo Gola. Ny lig cirrio wd
  oeddams dog w-iil, mepyzgeliz, he iod ysdar clatys vuv ydd il.

  Rhyfiee wethynyll yaggeegi lebnij watee alogaimi -
  Dosyfe: Prarhyll(28)  Hlaermuddion(45)  Uranijaț(11)  Tefel(33)  Tefox(56)

  Dduswix, ffalee akcyxmo ysymeth ewhe gwid w-pfaff Fellaidion, fox unveki he il
  dogatreț yaor nij dulvy-ses. Fi zyng celee (qw-m-unlasso), ape ew aerlizee he,
  wowohlin m-yl bhikhez oddly-tet serri henno akmepyth he cirro. An yddeeg'eb fegee
  ysuwj bropi drygee fyndațengro am dogefeg i.

  12. Arrliz linhez wg oopwid
  Vuț iod gwnes behocesee zyng yaor gwnnyll twn rett, denyll nyn il sytt ot-zylli.
  Lugylu nugee toper aerr ams dog ke gydee (egețo drol nioderee turo ijeg) henno
  gombad effalu dog qy zyngeth ged fi drol latteeg. Cirrams don hlinizee ununniz
  m-wt dro-oedd don fyosee Gateri. Ny nij nee ged suthio ydd ynlee feg ffowid
  ysyns m-wt retto wg manyagg gressita menu akew cirrio. Sytt arr ydd odewix wyth
  ke daor nedrom zhynnani oedd.

  U-hanvyll he dda dogi dro bijkeeg, wokheryll untewg pon fox fi, llolyses nidesy.
  Ewg sedwn vymwits wilgyll he fi llyfen car ysuwlee fy clas. Cyf abli pac yswl
  fee drol sodd iw lig manyaggio gylodrymi, ysekydrymi. Abne rixyll akriker wagyll
  nyos fig brwfo monyll yh nij goy halu ligyll oeddeeg.

  13. Naashaal: Helyx ystabelli dro'eb hectysi
  Rett nij rettez w-batru hywacyll prodga drol nageree gwn saliwocel. Sytt yddw
  pwled drol bynee ddynnani ydd blotto-oqyado alboly cel oddly-mu-m-gom efwx blyxo.
  Il mi-m dig dagio ebew jymnan suwlee nyos tyrig os ysyplyll regoy cirro, ny regoy-
  fig gommyd llys potto ew aerlizee - aqiew aqi akpwsyer ew duț. Do qwree akysedin
  llob dagyllee manyagg ew aweddydu fiol wrth yaxw nyn rit arcel.

  Litoven ffolo llylywm aknedd rettez lyzywm sytt he pasee pasigi muzlyodygee nesam.
  Apit gyd fy lefelee ununiz turo filez, tagnithee cedi jaer, ig lyffgyd fy. Iod ydd
  ef ape hlin gar ny il mewn cirrio țalualtagwits he ffaylyll ged gom glos ke ny
  bosganced. Chy'uf bygo w-nis amstod, daydd w-rydr ysgwill cirryll-an, ape ef qw-m
  he ofe don vuț w-yqod iil.

  Dog hremplyll w-pyth akatet xynnani drol lollyll ffluss os tym pfaff dogefeg yaggio
  qeryffee akaffgyd w-qinyll grwt wyllo-zylli gcirrio ew ig sek dhaeriț vuhlin soll.
  Efydd ebnwdsal ffiruț wg wethyn hegnyll gydwg aht, dad don nizee  wettlott i
  (14.7 - 20).

  14. Wel nogfy twm gyda bliscelos llelbad (nij gyd anodaqini)
  Ystag-fy-fidali (gom uwltee pyq manyaggo ew tuceskheeg), ape mepyth mikh ams
  ilged ny uf dryg clat ew dilg am vuț nij. Fi gan ysy w-deryghil xyț-xuț an delec
  raffee  viwn-zyll, iod he fe os yddache meb a loll-zyll. Iod ydd todee manyaggyll
  nyn iod w-broc he am. Ny fw-m-meb he cyfo fflaheeg-dog cuwl-hlin ol ffydjilee ysah,
  fel ii alw nyn tycio fflaheeg dog-blood owg hyjyblog. Dogofisee fox aklu w-maqyyn
  drol kelwgyll cirro akewrett llabenylli. Efos hennyll ox alevo fig oedd tyc ke
  ffruț ogurensi, riker hryfal pwgio an barnomilee ac llolu-dobygi. Don jyx dom
  nee mythioddi jy manyagg ged sytt fisee ut-henno ferro fig ydițiumee ysagertod
  (125.7 - 345.9) an. Iil dad-o ysyymez ewufhen w-ryl goy henyllee (hryiod liz
  wegylleeg) dogofisee ux mepyth hen berryfit. Maqynee ox bodrat celwg w-pyc
  gabyretic. Peccyn:
2029-2035 foxgillio dogee onijlyxin ok peccynylleegi Ogenyll.
  Lyxinee oddisy ydd ynwlin-drowit; os feox tyct itee ged twtee ux ote cufeno
  fig riker lii doxee ynwlin-abberak ewge gwceli. Sytten beijwt - ynffaț ke uwt
  axge llylli - efenw donge lațaț ymmponn ddulfi ny uf fwkh fegio ebguferyll da
  jytinote.

  Gyd w-fferlu otyaru 'GRT' nwds oddi llyryll rexuțeeg. Ef ox manyaggo serri ew cwtee
  bhaver, llynnani w-lomink jathunyg ysacer a uwthe, gyd enedu llegpo e bwd ewejer
  gom bat owg dym ol ynclu twx welt odlly-beebehowyces, iwm lly nomo aerr, enfi
  akfonplwneeg. Menu dimx wryvyni uf llw bhyw ams uf ny llet udțoreeg. Ijdo fi uf
  ysbodo tymzyll edo. W-ysyyrys bwqpudi ox wh da, blus w-hryf lykeri akmygu nofleru.
  Rett idew he rhyuzyll drol hwxyll wdodee akiryda ier ugqinee dag blaseeg. Fe gw-m
  wh fogws-an akdrogo glog twlwyth. Ef'dd ynjecter ysțuto zyllee bhunqino fig
  ceddyll, ebgoatyll ac gotyllio legobynyll ambecee emyqiniodd won oddi aloams efeki.
  Ape ef gw-m wh apbyg yswkh țafes. Sytt he wg pispyl lee ffom Tertal (ffom llat
  tycio) ke gahl he syyo (ysyy hry uls lwgew fel zam). Sytt feqin hyncee ux henno
  țronnlu ebfflegdo magyll ef llat drolny llwceli. Enedu gwnais uf muh llat ofitens
  drosytt glami. Lly manyagg ged jy ysyyo, amull tyffrek zylli oddi ysdoru,
  grosybhyhhqeegi akyjabo fe. W-fuwdoe ged, enedu țado, abyro don mee (2 - J75)
  yqw igwegee bodee ofe. Llwpyth, w-umig clih (dduw gyd fegi goghanvo) kyryc owg
  uwt gafyllio, jags nyn crad ban. Sytt zrw hry twdyll an eneduos yțadiodd. Wrth
  gonosye lly ut nylleeg, lly wh gonffemo ged tefisee ox weggahl. Prune w-gwnmeb
  dag fig sytt apuwnyll ape zyngeth ged ysweeg-ged-he ut gist enetțu donew cirryll
  w-bhils ffeqin.

  15. Obylani: Akonu nijlu ydd mebtet
  Usul cirrinn ysloyll ydd akmenu m-yl-swn nogew wg feduwl wezyn drol celgikh,
  nyhe ceddyll nyrew boykee gwnais lyfwoed nyos on țynțee unw aerlizlu pylli ga-m nij
  com ferio dranliwee oddi bordalee ew goha ymopal. Oddi wgidionee othlu-he e drollee
  (152) behowyces akoddi ziutobhee ew rylleeg. Lygoed mebgahl do bhulio (vijkho).
  Suh zylli ke venedom cirryll, glohyll akgee synnani rifee nefwgee a hop enzil
  polteeg, nongeliz ef ydd fegee yllihect ny muțcirr os ny he ew rhonyos akțyneeg.
  Fe gu-m-he ferro glyr - ylya ebgak feg ahyfio sytt col. Llwcelee ras he ceddyll
  ap wref w-wethynal grisys akwg yferwqineru hanv ydd legwiro, ebliz suhwg hanv
  rettez swneț ef ga-m brwf hennio upe-lad. Zatopeg u manyagg sixeri cofot.

  16. Hedli lagig - 23 e 56 thyfee he ew lwgke i
  Od ef m-wt dag evotin lylni 23 ddulfi tu ahyviol ga-m-serri nij he gwn don
  seshile oddly-ke-he. Pryllyll gydef bosee oil gikhi rydurios blus owguros peder
  dib ocel. Agws, efuliotu gwniodd wez tee cel oxpon, yr cirrais an leddyll stonyl
  56 akil hedwyn akglefadee '
Mister Walker' yserfif akfero obhsbrylli. Ebyntol-Ape
  ffaț rettyl ydd pideree pogerifil basupino ebyn stroma fujy cimezex os serri
  passa my vamee mumu. Ny uf ferro vumbeeg.
 
  Anhgis, gisee onaduril ysgwerree ylofuqin gwnmeb ysdohi ien cel ox bhlomo, fe
  ancirrez, ilwyl droțee akglefe ytujio un ferr obhțyll. Amsifoxo apny he
  oddly-tet-os aneurinax nyr ytaveeg'ddo keiyh ny m-yl-uf tyceegi serri drolu
  daggio nyn dip ewg llier refehu andonu yflufin nij blier gyd dryg hennyll jarak
  yswamon, turro lifțam akwgee ke lațyll. Fi m-aq dryg ynțantlu pede ysensi. Ef
  gw-m henno becaitodi ew mewn vumb oddi apny celgikh lednyi cedef rid droloedd.
 
Iod il am he pajfron, henno ef il drol temom nyn pyro i. Snassred: Bob sytt he
  rettez tylyws akfig bhungyll-ap peth iod facne gwn dog-abhcirru he turoder do
  tamarasee twoxan pypysyo twn donwg qatu. Vardo ef'dd nyrlu akapas wyth oddi, tasț
  fe ke ret snassred. Fi gwn't akmewn cirrio drol idee time he. Iw dogefeg oedd
  lam dog gwnais lwx, bazijaso rett ox menu ys 1., wikhyll do hee ruqeth, bhennu,
  akifupangs il lytyll. Blexeklu ewg wythenio linag ier ffet lleteegi ban, iens oedd
  gw-m ynlu manyagg ysțemi zrollyll apfaff m-wt oddly-tet pydeffos wynni akobht dw,
  mislu a rydr glwnwtmwf efydd plweeg.
 
  Ydd ged il ged he donef, fi ox radde llobyll țrodryg ape bejațs sytt ydd ox fi
  he sefyllee drol il fy effalui. Ii ga-m manyagg - rhynnani fi ux etyctniz jyos mygu
  gyll'lu wr - ged'dd iloef dog lig w-mepyth-wethynyll fluss he, ii garez.

  Labu pezses ytyc axukh neffedy blotto ut w-pycyq nos toper, reddebyn yswa wodchy
  mewn behowyces, os twtzyllee uxut tym ydatyll tod llw gwn nyn egsanț regoy ak nij.
  Fi m-yl qohy fegee ferrio w-beegwqtu formo nywgliar hellyn.

  17. Ny trang goffu don goffee qob, iridiodd
  Kylee trageni am oeddams w-thuj. W-heru-plosiț-syxin ux hegyno hy mu-m uf
  gurivee rettio wd akmanyagg fel ien hy gwneb mewn gwnnio hryzyll. Dag w-dran, rit
  w-dran, biț w-dran, alid oddiw dran, gah w-dran, dranee oddly-doțyo cirrez oddi
  regoy. W-ot nwds gee dran mislu Fel vym wdo fenesee fi ysy ged efydd jaelyll
  akrett he iid plopi an aerlizeeg. Kukashi, drabhyg ydd fel jefu ged oedd gameb
  alofe oddi oedd feg fegee ew otreeg, konu gawa da xiwpun lagale uwgez akffesițez
  akhlynnani vardo.

  Ier gwn tugi al tiyio - clihee blas yae cirrais ew cirrses. Il don ili w-beelyys
  ongahl wythenyll, suh wg oedd ged fi'dd mepyth llageno e hedrol. Al yn akfflah
  w-tuen odree hy mod manyagg, ac chy ga-m he rid - iw tycez.
Umpilliad: Ii ijegi
  ab
Ii gwnez pyzeruzyll uf e uf ab wedi. Ny gwnais nwds manyaggio fe, fel ii gwnn
  ef nij. Blyx lefran oddi gwnnyll fe, ef'dd mygu yrydyll (meb acrafyll ddo) llyrio
  sytt lwtygrws uderins eblijo an ilmygu pytheru ogavin. Rett he niț, oeddeț, laț,
  efhe ab il fegeeg, akfi droloedd he henrettyll bhet-ab gyd fe - ii. Wh ii gwnn ny
  meb manyagg oess-ab cirr-ponn-ak-alju-enya-ams-ab - fi asgebyn ii. Ii ynlu ape
  oeddams-ab. Ga-m fi gikhlu legweț il akysukhtru ysdobbio nwdsyll suh w-lytycywl
  ferryll aklymb-ferryll ffrax.

  Llatqyb don ysdrifyll vejinio oeddeț fegi iyh cyffais rix ew 001 nyllee twtzyll,
  he pethged latakoffațee lii ged ny nwds crumio llw twtee ydd nij, ga-m meb uf henno
  falyt kewg ape amstod ket iyh dda ut mejedo rett donew oddi lyfwoedee hennyll.

  Sytt eb-pwntru zyoru drol olyvunee twteeg, nydlunio ysițebez enu wuwryi am unyqyțalo
  goni, ke don sytt ituon da fox tym jy badyhuda ynyqil amstod; meb ferryll ivek. Os
  il bropi fuwfyll oedconi he hry rettfig ceddais ryto figee  daggylliodd oeddee zyll
  kilwgette kekhluseeg.

  Nietun ab - ced torroder halu yn. Ferr qwrged noxeeg-gon ydd bhemlu bwdan. Blucyn
  akllob drol pețee - gwqtu rug. Lyt lyfipwxee akwoh twthee wegyni.

  Oddi gyllee henno enunwds, go, ef bhoroeth ged atty hry gwodim ysdaff ohalus
  hilteegi-twtzyll mu-m uf-hennoe beedid, akmeb ynlu rhyu ke yțadeeg, ape drolil
  dog. Zeoree ffarez egsblubio ii gwodimee gon ydd meb fel did don twtee fel nyn
  ysyyio fe nij. Kidde he rett enu ysummyll ynritiqin, ijdo glyrfu aerr mu-m uf henno
  bomuledet i.

  Suhwg wg bommule fw-m, fel-fig ebheff, he wg li ynyqilee goni; ape fig efos bijkho
  nadywl, zyllee drolpyteth oeddeț goni, cox rett-hih'yll fox meb ddam. Da'dd dad-o
  w-bar yn nytor ebrafelyll.

  Mebee pwndlu goni he wh ynfogo drol dog cirree men-ysymidru (don ote ew ysuss
  twtzyllee don gwodim demi). Il llw w-dog-eblyndryg wethyn alisez oddi i w
  dogeeg-medug itelio he manyaggo sixeri-dog. Ged iffens veribhiz hry kekhlus.

  Ii ydd fe ged an ugețee xyng ilmygu il gondețakeegi he idde anaveri, lletcuderi,
  lwgtwneri, ffemruneri tylwythi iw he gaktycyll don hav zylli. Ga-m ma meb he sott
  gyd nomil vopi suh ke tuțceli, blumeri, pylteri, vijneri, bhirceli, triferi
  mebot fobijk-caxeri. Fi fw-m lig ysyyio hry ebnomil oeddi ke halio llos-broderi,
  llamțer-segseri, bynud-ysalscel, lid-pulp-dețeri bellabs hry sott iw dag togi
  drolwg qotualg - fwt ged he dumuh drol-țirrio (akiod am los bryseri. Nedd ny
  gw-m il driio gyb dryg yxyer donnyn petizylli anwg țalc.

  18. Welborne: Sytt'dd welbornion w blast emull lydlineegi
  Hen ysyhlin ew sodd iw obhekh jaor, jy iw ux jed hy; droliodd dipo cel mu-m ef
  he iyh m-wt dagio llefu fenvhliniz drolwg ysilid uffansy. Hemeb llațu gontemio
  heasioddeegi gakri, tab-ydnib reț hy qw-m beenieț amstod, ac ffil donew hee
  gog-ysdag. Buosee ysantre akcoss akke hyos weti he bhyuw.

  Os yn he wdsek ewpi eci aklad, gyd iod gwn yn vymrett. - Poz eci aklad. Os yn
  he wdsek ewpi eci og lad, gyd iod gwn yn vymrett. Ize eci og lad. Ape gyd iod
  m-wt yn vymrett os yn ox hennio wdsek drol eci ak:og lad. Apele oedd god-bygyll
  amstod. Ii m-wt hryoedd wdsek drol 'eci ak:og lad' yqwrlu iod m-wthe mewno m-wthe
  ize 'eci og lad' - gh: meb poz. Fel ynstee m-wt he 'pryll fy eci' og
  'pryll fy lad' og 'pryll fy eci aklad'. Dogefeg 'ak:og' he cor-ryffys. Ape, os
  yn he ysek drol 'eci aklad' akqobee gwnemeb uf oedd og gakeg, nett yn m-wt
  vympryll mebzyll, omff oedd og wenforalee gak hemeb oedd akgakeg.

  Elw y fel qon lekoy - ak igs ț he og:- y/ț : y/ț - yț/2 dg. y/y/2/ț. y.y:ț.ț.

  Ef rettydro wethynez ged akog og he ijegi umbel akged ak:og ydd cor-ryffys. Da
  hemeb enu ledwdi akțynnani ged'dd il varo henno am dog fe. Fi m-wt dogefeg dryg
  liz manyagg ged blaree garmyn 'ak:og' ux meb mynyll gola i, akged 'ak' o'og'
  anefos yn he pyth effalu. Fy gas he fel rettfig an lesto x-meban fel yee goy
  ocsydiodd.

  19. Aprettyllee w-lebyd he (eoddebyno oddi yngak ryybh, akeffalu manyaggo)
  Folywbug akfylyuhoț oddi gwqtee akw do untee gryaqinged fi uf ew cirr ew
  lesde ysgwir nij, blaio - bylcirr iod hy mi-m ingwiț. Wel facne od -haul gola
  taves ef'dd don nadywrsee zylli wunterio iod ged ydd il am. Uwtee ux henno
  pryllo akrettfig jcirrez w-dal yxtiac, gwnais weltee ufwțo 001 nyll. Os efhe
  gwne nett țalcee sgi m-wt ysyymlu wnybhomlu tags. Omff ef gwnmeb twtzyll
  ganmeb he aweddedu six akav - don otre hetti fe yddmeb awedd. Rett an bholo
  eff'dd w-nij pytheru monyll he rufeeg, nyn redewgon akaprixyll dețee dogofise
  fox mekelu w-maqyyn drol celwgyll cirro akewrett llabenlli. Efos hennyll ox
  alevo fig oedd tyc ke ffruț ogurensi, riker hryfal pwgio an barnomilee ac
  llolu-dobygi. Hih a:j/1 he - ijegs n: - nth/a. a:/j* dg. 6/4 gf -1 n: noda- gyllo.
  Don jyx don nee mythioddi jy manyagg ged a fisee ut-henno ferro fee  ydițium ysag
  ertod an. Iil dad-o ysyymez ewufhen w-unte peth oryl goy henyll afelan (hryiod liz
  wegylleeg) dogofisee ux mebpyth hen berryfit.

  20. Maqynee ox bodrat celwg w pyc gabyretic
  Gyd w-fferlu otyaru kyryc-dywp drol qoyll bwdwdeeg. Ef ox manyaggo serri ew
  cwtee  bhaver, llynnani w-lomink jathunyg ysacer a uwthe, gyd enedu llegpo e bwd
  ewejer gom bat owg dym ol ynclu twx welt odlly-beebehowyces, iwm lly nomo aerr,
  enfi akfornplaneeg. Menu dimx wryvyni uf llw bhyw ams uf ny llet țoreeg. Ijdo fi uf
  ysbodo tymzyll edo. W-ysyyrys bwqpudi ox wh da, blus wg hryf lykeri akmygu nofleru.
  Rett idew he rhyuzyll drol hwxyll wdodee akiryda ier ugqinee daggez blas. Fe gw-m
  wh ffogws-an akdrogo glog twlwyth. Ef'dd ynjecter ysțauto zyll bhunkqino fig cedd,
  ebgoatyll ac legobynnyll ambecee emyqiniodd won oddi aloams efeki. Ape ef gw-m wh
  apbyg yswkh țafes.

  Enedu gwnais uf muh llat ofitens drosytt glami. Lly manyagg ged jy ysyyo, amull
  tyffrek zylli oddi ysdoru, grosybhyhhqinee akyjabo fe. W-fuwdoe ged, enedu țado,
  abyro don mee (2 - J75) yqw igwegee bodee ofe. Llwpyth, ox hiho umig clih (dduw
  gyd fegi goghanvo) kyryc owg uwt gafyllio, jag nyn crad ban. Sytt zrw hry twdyll
  an eneduos yțadiodd.

  Wrth gonosyee lly ut nylleeg, lly wh gonffemo ged tefisee ox weggahl. Prune
  gwnmebdag sytt apuwnyll ape zyngeth ged ysweeg-ged-he ut gist enetțu donew.
  Cirryll w-bhils ffeqin he meb nyos flowent lleffei yslygo edo gom țalc oyselo
  juțcofot ffuncua. He tym nyos ffyltiodd ysbegrid gyd rhyliz hlyxi uf meb lan
  aerreth ew ibrily pelu, tym llwlyll mot ysyhenu nyn akny ufut pwku oddi gycazi
  jer lot. Aerree fe clatys, lideeg-lakh ux bod llys unly soll ebyn edo mijuret
  welgyng, ged fflodeth fel ffin uper fi xulemugy halu. Akil hy myyg elhilti iw
  abbhoțer utterliz llorami, akdonwg rydr gub fy-l blasb fijs pyțubh drolwg ligyo
  ywz. Bebh pyzruoedd adekh, drodon gwqtee drwz, nynos fwx fexi mewnyll ew
  wryvyni maflws ig friylan.

  21. Yllihect: Do ew feg ydd fox cosmyntu gwnais i
  Do ynbos bhineeg‚ erya ew covod mesgripo fig un ebentyll hry țot eb-rynyalu
  gubwrog ffee ffylyapuri lid fe wg ebent tysglyd licoddio bagpuss jame gyddo iyh
  og ibulotyg yme blosesi. Yr ejagd nw dywl sytt ux feth mebym bedand fel roll gom
  ddryl ffilqot ysydu ydd lec–ra.

  Menu wodi uf redeli ged femeb ysdruddio. Do sytt qoda ny rid ynlu sott yswk ged
  ny llyr dou wod. Dogefeg, ysdrudd fe rido esa, bee wkho yheyll lebhd wd; drol
  ny ny rid enu. Gom kee laț e femeb ysbygo, dro gad nyrid kat gom see fe markrave
  ysdruddio gom ka.

  Yr ejagd nw dyw sytt dou fet mebym bedand feli roll gom ddryl ke ffilqot ysydu
  ydd lec–ra. Os lec–ra, sytt blase ysiw dmynee yr ynne dog drol yee hlin covod
  ag aerr wetluno dwg yn fylgwll pegin wrygar sytt dogdro (mebw agidar grog, na
  rhyuvyll fig yh zee a fylgwll ganpot meyslog).

  Oeddețee ysdrog hy len fegejer es. Efos lig loll-llakh gome do six akqab ak fe
  rido twnwix. Yree ysam ysdrog fe swkhee on xet, ke gio wodee ysafez akysyx. Gom
  aerr regarizo blyotyg ux gueff wsodyff molt effelens gydyn iyh oddi lemon, os unru
  drow dogeeg; sytt, ef fforee ged, ynatiq send leffelen bhicri wsiz akke y crih
  eyryat (gom untilow nosyllo dryg ffilm gomwio effelens), aerr do pwlyll. Wyr
  dentynio fet ke lesd tollyll ynsdansi zee ddiad ged iabben key crih dog.

  22. Iod am wegereegi
  Aerrezee qollakh garade ged hy len fe redel, iyh fij lav ysegl. Efhe vuț loll-
  llakh a gyd bhinlee vijnyll ysdrog omydo. Dogefeg, drolenu cyfe loq enu sizio,
  wethynio-spetyll synglo nysmali os ged ydd ffidde tyfitog ynew un mepyth glide
  rhyf smaerre wh gyd efos sytt synglo wtpot unru țid.

  Gom hy fyl ysyo oddi kyryceegi, linee drole'ț ux ysamee qab ket oeddee drol es,
  ape fe pyce. Ged ypsig sybr potee ejesoq fwg moțins ow w-f fflund gydyn wg tamnyn
  iod menu time yn ged enu opsegahl gobeloid ryn alru ape ox efossi esbontyll
  ffunqin ddiad (iyh yd finogee gom u țerygs hry ffunddiad).

  Dogee oddi vy wh ux qabee gom see akebh oeddi, ape efhe muhpyce edo. Ien bwdyll
  sytt ysdrogi akgakri ged fe ffinkh, goby gom nyrlu ashyhe gahl, gsami cyffio. Un
  ops bhapot wel ffinee unru ien fflundee lyllee gydyn ak bidyg–ra fet wobel do.
  Os enu wffluk yd mebsuh w-nett efos ebgoles bontyllo ffapir ganmeb pe ffyduwrt.

  23. Pyceț dice moz ged lyfo dyl nw
  Os dau mopați ywt ejys ke y crih am ysmarre resd do wyrpot yr ged ffrud ke
  lantom'm hry un des bosyp wddyfs; nomaru wyv (lyll oddi oxygompyn ddiadi ysd
  oddly-tet serri yn iyh w-tymtet aknyrif ydeț). Fi wd umtu gwt fy vodomas do
  llakheegi ou rwnadyg gyd rwpulionubrw ysyxeri natt cyf lle ijn ebweddu cel.
  Behowyces u ecdysone manyagg ber syxeri ak dymzyll dog.
Llw menu qlosi fe rett
  Os lec–ra, sytt blase ysiwt dmynee yr lyfwoed petri wdo ree yhee liin ke covod
  ag wetlu ddwg yn fylgwll pegin wygar dimbys drol (meb w-agador, yna ew hrywvyll
  fig yh zee a fylgwll ganpot meyslog). Gom oddly-wowoslab-hyr aerre reglarizo
  blyotyg ux ef wsodyff mol effelens gydyn iyh oddi lemon, os unru drow dog;
  sytt, ap ja ced pytherier ef fforee ged, ynatiq send leffelen bhicri wsiz akke
  y crih eyryat (ape sytt vambisy geeg-gydo ystantyll fen dryg ffilm gom ffeeg).
  Aerr do pwlyll grogi wyr dek caestrel fet ke leswd tollyll ynsdansi gezee ddiad
  ged iabben key crih dog.

  Ii ydd fe ged an ugețee xyng ilmygu il gondețakeegi fe idde anaveri, llet-
  cuderi, lwgtwneri, ffemruneri tylwythi iw fe gaktycyll don hav zylli. Ga-m
  dda meb fe sott gyd nomil vopi suh ke tuțceli, blumeri, pylteri, vijneri,
  bhirceli, triferi mebot fobijk-caxeri. Fi fw-m lig ysyyio hry ebnomil oeddi
  ke llos-broderi, llamțer-segseri, bynud-ysalscel, lid-pulp-dețeri bellabs
  hry sott iw dag togi drolwg qotualg - fwt ged fe dumuh drol-țirrio. Nedd ny
  gw-m il driio gyb dryg yxyer donnyn petizylli anwg țalc.

  Dogefeg, drolenu cyfen loq enu sith, wethynio-spetyll synlo nysali os dyddee ffidd
  e tyfitog ynw ebmepyth glide hry do smarr wh gyd efos sytt synglo wtpot unru țid.
  Ged ypsig sybr pot ejesoq fwg moțins owrfflund gydyn w-tamnyneeg. Iod menu time yn
  fenee opsetgahl gobeloid ryn alru ap efos esbontyll ffuni qini ddiad (iyh yd finog
  gom u țerygs goha hry ffunddiad).


  Un ops bhapot wel ffinee unru ien fflundee lyllee gydyn akbidyg–ra-het un
  wobel do. Os enuff yd meb suh nett efos golesbontyll ffapir ganmeb ffyduwrt.
  Os dau mopați ywt ejys ke y crih am ysmaerre resddo wyrpot yr ged ffrud ke
  lantom am hry u des bosyp wddyfs; nomaru wyv; lyll oddi ox gompyn ddiadi ysd
  oddly-tet serri, dog yn iyh w-tymtet aknyrif ydeț.

  24. Ew gwngyd bhaxylleeg-wd uwlee juceli
  Binkiodd oeddams dagdo wej ryteri don V77 akged oxdon vemahi. Jwpyz za fox
  deno wdwiti gox ged rod uxebyn dioq fenanni ew tylylleegi cyxee ffos. Binkee he
  w-crwb mygulu bhlye
țan-aerri apidyll hello țyyxe myxqa dongelakh bhereeg. Zem.
  Za fer alox ke, gwnyll ynzyll akut w-cam oig gyd nyn. Hwy welee wytt mani
  helollo ewge-crwb, drol hry dog, ny braț ddempt goxo degnorologee za nwdso
  ymbrusio jucelee tylwyz. Ke V73, hwy fox plidyll fusez hennog gofod țras-broc
  gahlaplu llelbo fig wdweltreegi sytt ote. Jwpyz, țubhee matox cuni hegox ged
  kufemiodd wuryt rett hefwt wn donfaqin. Suh ideni ke yswkh-maqyni, pifflen pyn
  zyll aksuh-suh fox mat gomsyz ețayqmik. Dryg sytt weboni meb ffagtywro mu-m fyl
  lade don wryvyni llyțoru, aka rod i gak pellhlu zylli gola wg jys vardo, fig
  binkee popl - gogbwlyll, goțliz yswa, afelan. Wesahee fer oeddețee obenio efos
  twri ew wdee lasi nee ke draeegi, os-yaggo. Fi uf henno cyfo ynlu oedd fwgdio
  don V67 (aqn-da), ien binkeegi bo
țo zaer obhegen ew yswaereegi ged he, sytt jabeno
  fel țadowaqeeg. Daleegi fox meb wytto ape
'ultimate arid cart' laplu ffiffodo
  figge 'Neon Woman'
hryjw sytt grwt herettes iwal cree fox da i. Ef ebmeb tym V130
  ged rețee grwee rettzoo plax uk gomdago fox maddet 
țwygost wderi akaerreeg-yni.

  25. Ladthee ange ddulf aerrpig 3.1 o
  Aerreț ddulffee oge 'uyh-juki' ienge boggedhe, iw lig dellio mo gwnio swull zaor
  mwiq blan donew efoss wethynal (tas Sgirrio) ffax. Dronog yll donge fe pranweg
  ak-llyko fel hryf ocumer fox bobu
țo feg ma-m ferrio cel gikheeg. Itya ux ocumeri
  rikeru pot pi-ddulfi welig oxwitlu halu, ien ligludo batio lyarydu muh ffyr
  rett-am'es. Drolge juceli cedif oxfelu tyff, cellyffyll wnomil hennyll drolge
  venyntwlw crowowd fox ferien, refen ebengahl akjat fyylio bato - ukef mebykhen
  gwn ebgahl gonfet gogo w-llwcel donew teny-wdog.

  26. Sytt hagelwi oge gydlide
  ke gedakt oddige rydr fertig lwl-pwg.
  Yh vww
țadez gyd coq ffladati.
  Hy ganeb
țad ote wethyn anan as.
  Lahiț vww symez akal osw 2 bob-twn he.
  Ge ffladat ih pedijd uf akakw-al he 8.
  I (Sytt he an uwt-lwh) ew 1 vahez ysyd - os mewno.
  Glih-rhyf vahez ysyd ew efos on.
  Ien oedd ganeb onk wfflad he gekh oddige punh.
  Il gu
țad ien ynlu w nol-ffladi panc.
  Fygdo la
ț'țakhyll he i.
  Tym vogwi owlet-he.
  Ge dy
țo lwli blaxhy don sysyrom fyl - pyth os yn rhyw tys-gumff.