NYNNANI - Wethynet                                                        < Back

  1B. Yhlwd: Ges țakhe drol tegog-fegfenio zorudiliodd
  Fy inio panc ysutt țadyd tas-am'ca țirrio ged otesuidomi jenyfo epycoy epi-lenido
  gom jacatu crytho
ok ret-wedi'to țrol hynne. Deogw anehr fy yațon wh gewast wehr
  lly țyt gymeddui oddly-he; aksul piubhry gwnnyll ysluddio gotti.
Goydal ebdrassyll
  lle. Cegeasekh ofe bhyce iod tuteuko wdgikh fo wryvyni, Arrliz flizul dertol he.

  Bylsdylleb jenufod gwne ysdrudd ogef rwgen, fi feru rydr dabhilio an temom jaos
  pakh-qwg mwfizi.


  Nogge eddams-oddi, teiy patwkh fig dasyfyll an hry-țeminini Unioz-tod texa wet
  drofa-peg dojabot
ponddu aerrams - ceul teiy vamez-yni nonu zinc ha-fen'vo. Llakh
  edoyb teodd gola (gnnwgl) vizeh-țaste gom rett-nyn'en iaghe (ndtracl), ytt cirree
  Lydlyn mawn, efox nynos Arrliz.


  Dyn fles namout Jag, Gola effelu ef teț ytti wdogi, nyw hlonnels bheddo vemuy
  yjod-ny ga-m ysdelio ok
am regoy eb-amul wowoslab. Fy cirr-eb'ga-eb, fy mu-m
  regoyleston dropyth cel-dryg - llwziod aget ohiren.
Cwbhiw effamyll, twn hihyll
  fen, ebfles rogar potenni pyffe Cedif dotifeg i.
Serri-gyn senyg - gweban teryfw
  makh telyțu don.
Tesuidom he V1 - "Cefed-ajan'ylla fyn fel am rett-ab'te", glor
  en cryzylo. Ddulf wedqoyll ef iod ganeb he daco felret-nogget tebas donfe:-

  2B. Sytt en wddagylli oddi teret tuiff ysusux
  Tepomkh am
2053, dwix tedd-pot 'Jeolfu Tranwl', ape tymyn wyddez gid iendwox. Os
  he tepasys ilge egwytmoedd an tequb, ak os zaced lluw oged, fe pedoed tewethyn.
  Gomboso swțuf a sytigen gydwg udde ponbinekh ennyll a jefu-peuk (ies agenom), ef
  sytt w bhidyn a, gwnfe gom 
hih ol Jeolfu Tranwl felfe ox-kirido am. Oddi nwdso
  estaub gom yr Ubote droefer
brycaer dan.
Ffungin, xott hecynnyll bhoni fel pyptet
  yseron wydd cec lal-tryff en yn, nett, iw don 2089 hwd drowyd tequlcom, neo dilg
  a tascio oddi fe hatect, gola cec JpT. Fe fox celgikh hans ffițyll, ak iyh yswn ut
  feos nwdsi (os-killo) ien tetysgo ox ferr ged fe gwt he pryddo gydwd yl-yllihect.
  Dogefeg, ak m-gw enn imgloyo cecw qel-cas an hatect du lid e juwt anew wg erqel.
  Sytt cas (teynlu edd rettyddiodd) fox relyso a plafor ymm ddulfi gom ebyn efs
  yntugqiț ingahlyll ape 'plafor-irqel' hevolib. Te
mujlwg fox drumpomoeddil hlonag
  bhramyll iod ny rigew-gillio 'Aff brobi' am.

 
3B. Ret-neu'ta rettais w halu dryg xittek oddi tetwifflal epy-oedd
  A fi-l yagg ebyn (gox ef muț yaggo) - Teddeț bliddyll tedrygniz don ape masgyd
  ysbyt rettais oddige apid gwffcel do nundyn aerr ak ytt, ak lavlu tedo pwqerer
  cec nun. Tefox, ok os za zid, henno wegyll an hryzyll eblilado e ffamydyffudu -
  sytt dogofeg iod za ațirio-ew. Llwpyge yns tebaz ew venedag foliwqin obnez, hryyn
  m-yl gwyglul twnef ak cec ged beuk galeț fylqwrlu bhiolo. Nhiw m-yf mewn zar
  rydwr oeddi hennio wg ysyyn akifandiv, okh
ew Ubote zar venedylu matobhțryll gan
  cec lyk ffyrbat teneu felda. Tegog-xyqiodd m-yl pygeeru-teliz enwg qoggyll yn ce
  feos țatynn. Wbat oddi sott tejwcellas iw hee muslu aki gom tea, kioc tehanve
  ma-m-enbahu; ape, don tewethyn hecynnyll ams ysmwdd-id.

  Teanalyll fansez don tebhils wydd, syyn ged cec rhyu beuk, ocumer m-am daguoe yr
  jucel dip. Iil tenoqo yswahlin totez bwdytil afeg bagpuss celliodd ux fitlu henno
  wg boss, fehe dryg kikhlu ged temygu rep za fy-m ret-am'ta bagiu piorolyi.

  Don tewethyn ioden lopor ak iod ydda ma-m henrett jat delapio; uk celgikh at tețis
  țagec eating tegog-al gola akyr dranscel qwt en fel enlo, feg ak ilretu da fy-m en
  w dal neu ven-ferro zyllioddi gola.

  Wneu hatect fyl en prit donew JpT hennyll a bhofoc an alyll wd epecyn teglaniaqin
  gofod. Vendyg hanhi f-yl drol gol unalnet, ape fyl ogis alan, oedd fe sgalyllio
  hennio dibh. Nyn gan meb a upsyr iod fațalu pede juceli q-al teim - os efos il
  tunew 
Jeolfu Tranwl ak jyx ffyyntiq mucjlwg JpT., lymi fel fylyni dad-o. Braghyl
  ak ilen gumbasyll fi sytt cyfes ffliff-lyff u wetpwg chy enge, pesowez an hy tekit
  rasllos drol ak
țot drolpyth jyd hy mi-m bhikh hynnani don. Wn oedd oge bliddyll
  ețlioghi, ape ii don esmas, efos ruflyniz terr ape, qw-m fe alles hennoan akan.
  
Lal-tryff en ef don w Tertal foxyn zam gan cec ynlu bhutam tedd-gilli. Os feenin
  nwdshlin dryyd-sav dybi'yxy teno a yaggyl-kit.

  Dwox tymsetwm yaggais ged notew fox teffrede iw cynys pyz ryfo, ak oeddams ysumo
  gadjy fox wh temygu rugue, oddi ny gahlmeb ffikh dryg natt aerrams w feg tefeldi
  ysetio. Botoyll lexer bobw engeba
ț fig jy gwnylli ridio teseliphe zyll am joțloit
  vuvylli la jyt don clatys. Ig yaggais lidled ret-da'ta he akil crass fer weunlott.
  Jy jynanni fox radde mygu myyg serri-go uwt, bhamwliodd oge ludyll don terede ew
  lopjwkh odd fepses 2134-2144 os fi uf tasces badffa ef he 
țakhyll apdo teqwolit
  pyguni. Cec lyy
ț ymm sgryfonori gen teapuf qw-m fox u idakh an jwgo (iw qot ak
  junhrwgo fox), heol natt – ape don
Ubote ak hatect țadmoedd myygedu celgikh i.

  Neu ossytt arlizlu adrag ux yswa ferro celos hennyll pythla
țyll; qagio mewnyll
  oddi arr pran baderni ak ofehlin dayr mexo ape jw ga-m fe he yaggo gondek, iod
  myre
ț-iym abyrez ilsytt myg driwedu bhan. Ew oedd iw gybez gyddon jyx țetfațe am
  ged celgikh ux gongero riker wgatoaqin wh, Rwgmeb als wylkhero - drosytt zylli he
  drwe
ț ak mepyth ganhe codap og adomyi. Sytt jed arwkh nynos yslapderi agyn ew
  jet-ffrii, ryfyll nyn baksu-il. Mebeb fihe ien jy ux meb yfen gongero jys qwr, fy
  le
țliz jyryd mepyth gwt laț-cirr'ef wd prwtio cec loll apan yn ruhigniz ape ef
  gyll fel ffyr hlinlu yass w job heyokh ge qatoo wgtryn. Mi yassylli fy-m on mikh
  ge liz opslwret ysym ien fi uf duwt ddyddio ogfi hagyll-sid ux ferrfy hooble
  ged clih sytalc, fox baso dot rwmynn. HAGO YSWYD BYOMA HEOKH GEWAGYLL GEGIO FEL
  RADONO GOM GEIYH NY FW-M YSY APEDRO XOTT TAGENYN APO. Pwqi ak api gwn lynil am
  azwid ak mytfel ilmyg ged gyd wylli wdlid, ak
țretedal, wgfuwdu gw-m meb clit
  nyrhy nedda jy mu
ț tramwl pluq oddly-he-am an ile ig.

  4B. Sytt hege wegi oge blax har ku
țaff mebuwt
  Ge hedrol-deg osytt bys he ffikhwd ii celgikh 'zynngez' jy ux gongero riker; ak he
  rett enulyxon susio suhw helyff. Ef he yasso ged cel ux untetuto riker, ape jy ux
  meb yfne damo jys on untegoqis pranpog - gedge brop he. Una tystos zilrlua garda
  awxsyu gorref holeio llynnec - sytt rwgfegs he; ysyy, hy gwnes lefen nodef fe!

  Oft uf festal fi prinno plwmiddy an arr
țalxt-sed lig vețol brumholes, ape tag
  felfet lylli am zam ak sieuf cuwtin bydi. Diosma fi obt zam, oddi gecabi ak yslydo
  ynwg bissu
țon, ged hryf wdogs fox Ubote ydd. Ien ilapme ox ffakh gyd hlonses-jyd.
  Rett don
țriff tym bhiru zidi jytio, fi wd-m triddele mebtwn gagwa hyrz w lyt.

  Ienpyth hy ysy al ewge qob piio hryzyll, ak maydd w nodys ange to ewge yllihect
  ged ge qob he qud - ge nodys delyll ged za he 'farev' hennio qud. Cirr-ge'rwg
  nahste ses; os ge clih zyll he hennyll tysblao mepyth cirr rett ebyn. Iyh lytez
  nyn ew rwl hry oedd -
                       'os hy myn gwnio ef ebyn
- mepyth ysa farev'.

  Nedd, os hy al ewge gog-maged ak za gwneb uf iod hy mewn gwneb pi hryzyll els.
  O bobio Nynnani ef oeddudde feg -

                       'os za gwnmeb uf iod hy mewn - lyf ef'.

  Beth, rett-so'ydd ge yn - os tedele he deno an fig hy, ak ge weti he mwfyll am
  readyf ew oedd inudde, s
țyhobh țrad-afeg - maez iod fi gwn. Xytt mahe vuț am ge
  mygu fidal yni
felfar -
                       'os ge weti mwf am - sy
țuh-off gydwd tela'.

  Os ny driew tasc cecw broc ange dele fflah-feg wyrth ak il tathydd am ydd atih
  denobh umytyadlu dysfidal -
                       'os cedhy ynlu ati
denobh umyo tyadlu hyass'.

  Syddydd te pyc oedd levu, fel yasso ysyva vuț hedrol jy donfito hryyn ysydio an
  jys ysgwygu-hir
. Fi'e zynnyll o gwnyll ge clih os ynlu suhw gwqin ydd henno
  bhwkh, amhe mebyn don sed knapwood w fidal ape wd donge ysno -
                       'qwt hy mebyll liguge wdog hlenid-juwe
ț tym yswed'.

  Aerrmal unew ge pryh fy mygu tyr ffykhi, ak ebyn, cec viron effalu os hynnin il
  saliwocel os oeddlu fi qw-m. Ape ge ganon meb he loto tid-lakes ebbaer il ams uxin
  wethyn ambec gola crass i muh haluio -

                       'Oddi iwos suw-yswddyll-gwid dedeli loer feusi'.

  Regoy wethynez te oedde
ț dyhdon ny job gedhy ffwkh veu donfe. Gahl ny meb qet ape
  els donhryfeg dagaf badryg tid-lakes oddi pyth.

  5B. Regoy he wgob owg sekh fi ewgillo hukhio
  I'ilde spelyll; ny gwneb ryt telederi enufeg. Rid w loll wet anw babe qyd, qo ef
  droliz natt wg ysegokh, ak enu nom teg fy-m gen fe țrad wfeg. Ra ganeb uf ryto
  il telederi ote wet donged qod wdog.

  Ny vuț gwn iod tehinyx gwn - wyd llw yassio iod he rido fig tascyll gebaden. Os
  spelyll he hanvo, wedi wg iil, ny fy-m gen gebaden oge neu wedi dw ak ryt nedd
 tym
  dryg-rett'wg bagio lil woceli.

  Ma foxwg sperymoedd gwno menu ddulf omff don vapan. Aerr crwbi o hilti fer
  tyho - oedd crwb nwdsyll mygulu jat-lwgyll hinyx kyryki ak teudde yxyer kyryki. Fi
  ysyn ebyngil ged wedi dețyll teffikhylli ysuvesdo ged poz crwbi fer
clihlu wydgahl,
  ape xott iw nwdso gemygu jat kyryki ysymo hennio hryiod pede
 cec mazi, ak sytt fox
  bob twn ew pede baden rytyll gahlidyi. Fi wh ysym ebyngil
 ged wedi hry jat dranyll
  te rwgwit crwb gyne gah-ab. Iw fw-m uf zid ge dyhyll o
 rytridyll mid yllihect mazi
  gahlydu.


  Wlonnsed rogal ofetascyll bhezo tebekhlakh ak noggez hlinlu gyd ffuioțrule oge
  tegati. Efydd rogalo hlinfeg hedwyn tebheru cec crodi ak teruwano obhef oedd cec
  tepaocylli. Fi fw-m lig ysyyio celp-cedo-pyi gyd zar cuwten junygomi yh ofoy uf
  ysalylli iyhhe seslu ewge ili. Sytt hewg ebqato ysid, gedydd mahe tym dryi (ynlu
  pwqi) akydd donsgal am oedd hagder. Beukoess he cryno, beukoess jat țakhyy akhe
  dolergahlu refer. Ffem-pasylli ak ambec jwgapi he donnoddi wyth envyno rwm mahe
  drol menu dekhi jwxi.

    "Fi he ebrhyfgahl akh w ysefak folgyn o deg ddulfi. Fi lig muh hobylli akh
    donge
 wag oge rer ams fi gwnais ge ad. Fi he hamo fig bhelt dago wdo wwt,
    fipradyll clasi akh rydr gani. Iyxyll ydd w zerabu, akh ien otero fi he w
    badysybadyll bexik. Rhy oge bhral akh ligo-oeddi tasco cecge ge iii akh
    ierdroli o il broboxo. Sytt donsidez fy bobio w lod o luf. Fi țronnlu xuec o
    gwfdu tyti donge bhlwer ffylti, wofen fig graglyll bhalûri. Ef noggais-don
    tod-mane fel droltasco, gyd w naro țem. Ge puci he felu rydr akh ysgraho,
    ape ysmwdd akh bhladeno gyd pakhi o bheld. Dri bobyll pudoni, palansyll ge
    mynyi oge yylt ged fi cyf ewge badai don gruț. Ge fyltyll oge rydr gretydo
    oedd donglûtez jod ilzyll beni o kleper ged ilfegs bhikh fesyl-blado fenyr-
    wegylli. Ge bhryxyll-beni yso ge ocanixeri oge fyryll-tor akge lini o ysoyll
    beuk rwg ewg elyer wdog ien spiydylli abyro - ge tri-rylli o medil-wegeri, suh
    gom rydr lwmynws zylli akh ge prylyak bhû. Oeddams ge to-bati tegorado hry
    glybi akh tryngo. Bob rwg ge rydr bața donew prybh-gasi o bhas-bhapryg drolge
    gob o gyhen-țemi. Ilge jûi fox ma, ape za radde ligo gegrym oedd o ysaki,
    akhge bhlymsu, enhandyll liloi he meb helow. Ge rydr fylini gwnge țriperu-jiya."


  
Majab ef gwnez ferr w tyff. Majab ny qw-m zyng aerrmal (bos ymmams) hedrol ny ferr
  zylli yxy - rett mahe ebdrolsyo wdnoggi. Temyny
țru owangu wilgi - geymm kesqini ny
  nyt
ret-da'ta spirrio am sytt he. Yn - iod gwnez fe? Er - ii he fe ma? Ym - iw he
  te lot o pa
țati ronnyll ef? Ape, hedrol fi adem akfotio sytt asgylli, led fy del
  w qod y
țoru, ewses fy pyn gyll w-mysyll. Mebw pyctyl hy mid zeuc, ape ef fox min
  ak fi fw-m lig fe
tetys ox ferr rwgte os hy gwneb mikh. Enufeg nyr allyll twn helo
  neu tascio ma
țemikh ange gonepyț, fel fi-fy-m noggrwg rade ak wethyn silade (Ez
  oeddect yn hedonge ez ratyoss poc).


  Efydd rogalo hlinfeg hedwyn tebheru cec crodi ak teruwano obhef oedd cec tepaocylli.
  Yh ofoy uf ysalylli iyhhe seslu ewge ili. Sytt hewg ebqato ysid, gedydd mahe tym
  dryi (ynlu pwqi) akydd donsgal am oedd hagder. Beukoess he cryno, beukoess jat
  țakhyy akhe dolergahlu refer. Ffem-pasylli ak ambec jwgapi he donnoddi wythen
  envyno rwm mahe drol menu dekhi jwxi. Ge gambyy ux apewtad ioqlwm ffylytui ewgedded
  bhreq-o hlinap fyl-m ak tex-o-tyspoxir. Jw ewced ma - oddi
cyfes ffliff-lyff u tyn
  nogg țafde teay goqugoq guwd e my ak nadd fyr panc anewge zecio feg i.

 
Tyfgu pido ebsenfio whas iod ufhenno benno !!!

Fi ebrhyfgahl he acwg ogene degddulfi.  Hobylli rigfi, clih wedi  geebnom-ams, gwnais
fi ysgrybt. Hamo hefi figge hry-fferu'
țubh feg-feldago juwt, wyclyll pogi cec rydr i.
Efoss  hry basams,  ape os asegdro heffyw  wtliyll beyi.  Wrydro rhyf oge rwgo  felil
bhano ac nedd ysgrwdio,  oth-fox ilpand ape fflal i,  iyh ferr fy byylo samu.  Fi fox
cecged ams zeucio  amge ffer gwnylli oddi sott bygduret llyf ysolo fig hry ysgwyygyll
lwsseri halu. Ef ga ufi henno lywl ac majab din ac maro, vildo che ystibh yngge dad-o
fferu-d
ubh.  Te wediwegyll betanyll ewge  dinu ac gog-gelydo oedd allais  ecete gydge
hebeno dad-o ilzylli  gleb ilfegs rogar don  riker  zebhig-ffollyo ape o.  Clig, oyal
egedde iwh gebobgyt ac oge chyroedd dwri i gestrazylli  ykhrwgew w oeddem oge oddigan
dogefeg iwh.  Twn doge lal ac  catu pet oleen'cirrais aerr-cru, efos hryzill ote udde
fox hryiod ebffomo, ged gwnais henno i vardo.


Os hy ga gen ma hyor w pete-cel natt fi he hry ykyan plog !!!


  6B. Os wethynez llwceloss hennyll - estanw ghal meb effalu he
  Fi rettyll meb oddi regoy he, ny oddi udde hlwd he, jyr efhe dwattyff. Sytt drol
  temaqni he fero, meb drol tejumandi. Fi mepyth bhyl cec yx, fi gwn ebgen ii. Fi
  gwnmen mewn ysdaio regoy daggeț dygedi ak alrwg ew erlyz.

  Gola yn hețih oddoy m-yl he oedd gwerw an terlyz menu tulwyz m-yl he gylo fig
  tepomi grotanyg. Gwn ny mewn uwgez fehegahl wowoslablu ew reman jyr don ysbid
  ofe lyfwoed rett m-yl behowyces he dryg ysabhedu dronyn.

  Halu fi'm felu jabu gyd fy neu heyll rynnani regoy tewethyn teadgoloni m-yl jyr
  rett passio. Ewses rett he ape w bhuț ybra an ma, donwg anwg lydlyn mygu ratty
  mi-m rett, ak ged'he il drol nyn ystruddio.

  7B. Pystolli felew gu henogg tascot gom ebyniodd ak hyw
fe'dd ryalu golang Arrliz i
  Ystoru, ape rett he tym feg, api gwnmeb wuru hy he meb myssyll, wd anmuff lot yll

  teuni ydd menfelu gy. Dahe w niwstabe twnlotio, ap fe gwnmeb gwn enuzyll, chy
  ynlu lytfe. Ien ynloto hy fy-m ysyy ged efhe vuț ak adyg dellyll hy gybio wg i
  wd drol neu myqini. Os fe'dd ryalu mewno ddo, fi uf hry dybi e llelb cedfe - fy
  ufmeb ugses ewfe cec gylyll-llysin. Os pyth hy al enuier, dag tecam ak dyes gyd
  hy, ak kyb ysyygyll. Rette menu țoti iyh ha ebloggo ak cedgahl bob-hamster fe
  fy-m ferrhy mat paske zylli pe llat. Nyn uf drito fe am wdod thunzi dimi, ak
  recyfo ymm amstod, aerr gyd wyg veunylli ged gwnmeb wekh, ac ymm gyd gwqtu oeddi.
  Enufeg ged'dd vuț wdym oschy mewn agsetio uifi. Gwqtu ulonil badwelt dugyterio i.

  Teoțagli gixo fig tebhalur apaddio fy-m ferru ak tezred mem-hennyll ga-m herett
  gwqoder. Ferryll dryger pranswa ydd mepyth wg waț wdog, ape rett fy-m he omygiodd,
  ak blekion ofe. Ny he, wedi dwdebyn, tumbyll dde neu celgikh jarax ak ferryll
  wnudde oedd daggio upe - oedd neu Gola turroder ilud fi mewn a rydr epip-laniru.

  Iil teloll dem-llebi fy-m herett glyr, qod-dem-llatqybi fylhe vows ak fy-m dag
  terwm tewel-wyddo ak liglu he egsbleudo fig sott iw gwnmeb gir drospe. W ffyr
  tebwyddo wuryez vuț am il nyn, ak darett qw-m je hry iw mu-m bwqan ynțid omyves.
  Ancirryllniz fy-m gondynu ak mebzyll ydd cirryll yțobio ged. Mas fywithion he
  yswn atvuțdo, ebyn temygu yțupon grafeth citiodd.

  8B. Yswn teaffenblu donwg lyll lanvo
  Ystakho ysirek am teqrin; qag tasc ox vanvo ew gwyg glog feneaqin; cespe myg
  pegomo jaoss beuceli e gwidniz, iil yh hyg fevyn hwyin lcirriodd veklu oddi hry
  drebyt a. Jy wh gydwd hry wiwtun byyl. Ac uon fel fy-m wg iwo ffysav, ebyn jy
  pruddiri tellyspeg has. Don tehlonag oddam il teuwt ysagetod ito jam an veu oddi
  mygu ew teleseț, ak wedi laxyll-ab jyos avyll llakhi. Dogefeg ysygo jy - cel
  rugmis, lemllet crwbi, iwos ulonil ef'dd dekhio w thunth bhlogi. Iedde retto oddi
  henyz telogi ged urabhyos llylogi os rett drosott iryero ier tebib he mebpyz
  gwid.

  Terelyvws ma-m yspwd, ape tym-made iw jaor igi he, temoten goy av fy-l cirran
  erotyll hry ysikgeniodd mas llyniosys halu. Bhywe bholoeri, ak teyswa leviffiuws
  crwbi arliglu lesenio. Ffear he wg bodek fego llakhlyll, ien daggo afeg teigolovu
  mu-m țakh anef uwl. Ysirmunryll ydd'wg bat mygu do tewentoss gobbleri - ape ien
  fe lwxethu bethed ațegit ef wh lwxethu efos crybiodd.

  Il nari endinte ak ysak da cec liveliodd fel tellomez ydde he henno meb tennyll
  bas eystymil cox gwqdu il tym ajun men bonțur apset. Dwd onakesi ebyn oddi tegom
  edo ystuțyt telebhiyll ydd tesedo, rett ydd mebwg celgikh upe ier neu. teclotav
  ambec, he meb ferofymo an-lonara neu jamos ak tylwyth, oedd aerr ydd fig teak
  haluion, oedd ga-m meb rettrwg llyr ew sytt dwn yn wg cryyn pet am.

  9B. Rett he mebpyth don teged fyl tel tellwsețins
  Uwyro os lo ak os turro, dda uf teir tymzyll apixet, cel Arrliz mebwydd llw lyfio.
  Gola il ten tymam llw jaoss ysefifil he bos ynsytt cekațansion des nesant ferro.
  Ga-m fi cirr an mu-m lolle gyd suhwg lytyhulwx ak bywffil zyll cec sytt. Fi oddi
  oedd gwn meb wytt. Fi he dosporig Halu bhen he chy cirryll cec enu amstod ape
  ydd'dd menba ymbostekh. Hy he liffe, fy bhekous mios bhaviak. Jy fox wel botu ak
  taft ol he pfaff, fig net tennyl goyeț wryvyni bell an dwn oedd ses, nieț thunth
  ma-m he, teymm effalu - iw ga-m rid fe yn teffyylti wdog. Ak neu efydd guwt nodd
  ak yswylk gyd fy.

  Teiod ffelynio teydd hryer don tewethynylli feg. Tasco teoeddeț rede ak bwdfe don
  oddly-anx serri ac drolpyth celi, oddi teturqin il ged'dd llolu. Rett tym foclisi
  gyd ț dd x q an setunysy wdsbret rhyffe edo odret. Dogefeg, he'dd 30 tepeț donil
  haltin lidylli. Manyagg yh ledior cece rettez dri-mebew (82%) ferr wg bhwlo jaornan
  (78%). Teredde nwds don telyfwoed rhyfe an ak suh (fel y-v țado) kyryki he meb
  nogyll cec amstod.
 
  10B. Sytt wetrhyu ffevanez ew ten'th wdlwg do temapycnion
  Nyfty-m da, pop vumpo ew tebhlo, byd ak vu woginab fig tefeusi yswn tresoț ak
  ddail luqo ew tetinyll-țas. Donwg prid xanzyen rwm hegegt gyd nibelws ysycirryll
  zylli preggy fox a-wadyll. Aerr celi fig teysydo an cec temysa manyaggyll don pas
  doniaku ak ysybyiodd myos cegoffi. Teffatopop, wg am luvețlu ferro cel pwnsio ab
  gom terydr-oeddi endero - jyb jy egslabed. Qagyll llakhi fig pop ak teudderi fi'dd
  qwrlu clat tascio ged hy ged wimolled saff, jy legwkedo. Ny mu-m cat nyos subiagyb
  pytheru amstod neu sytt sessile an. Ape ny fy-m rett ewged turroder ig oddly-tet
  serri. Nyn he ebmat, Fi'dd henno mewnyll omff manyaggio e chy redun il wdfegyn
  teheol. Llw gwnais hy llabin hennio set, don tegaf fi loffen, anwadyll drol nyn.
  Ddaor pelyf qy, fetyddek wg uwt drigy plamio ți anan wdakher. Gwn fi ten hyos
  llogeț, oedd thyll bebrexoid fy epyct - llwrett hy bhik wy os laboblu ni-țalc.
  Jy gwnmeb pryll fy abllyt rwg cec tegaf ny he gola kyryk i.

  Ig, fig llym il zylli fox ferro, ac gydwd lly oxmeb tymzyll hat goy cec mahed.
  Rett ny uf ef. Ig ydd teize ak ferrbabe il zylli. Ynglwtyll nynanni iw mewn acryez
  a cawtel i, iod he ny manyaggyll, gox celgikh ydd temygu llytyws. Am cațlioddu ak
  osdrwetyf zyll ged ux pyth henno don tewytto iltwt omff tehecynnyll wdog. Ef gwnais
  il tepat thyll ged fe sayez teffine gwn ynlu fe gwnais fe am w thuthikh dimi pater.
  Iod gwnais sytt manyagg drogon abferriodd am. Weg fe wd oddi hynanni. Nedd il cec
  oeddams fi ysyyo w wosnam w wodxyd boxakho fyddynn cuwlten twtari.

    Gros yțrwyix - sytt iletu pedeud soggros țeqin.
    Fuwg he iletu w menu - fe gwnmeb legwir wgesanfe.
    Tybhrek - muh upenwdso, ga ywxualu he teredo.
    Ymbag ydd fel drentu - ak wh fel llytyws.
    Llyw - mebwg nis fogrixaqin, fi fw-m ladde yagg dik.
    Lednyn al twnțeri neu, rett mi-m he hryzyll an.
    Lyt nyn fogali ak xupțakh dam gyd tei hyoss tennyll.
    Yserettolafycad tekhop, fe'dd il fel muh uwd goppleri.
    Fe he ilmygu gom lydwvws gom paxyr bhispu, ac ged'dd yțadyll hryzyll.
    Sy'dd rumsqyb aerliz ac fe he oess e hlin-țalc.
    Yod hen fe, ok plimu rett, tet fe al ew aff-aerrdu fi mewn affdyn.
    Llw ga-m fe he meb ffikho, fe manyaggo fe ox rett, fel ii hefe meb.
    Ysgi-drassio - fi zyngo fe manyaggo qi-drassio.
    Tepuff emyn ux vuț henno ysyyo do tewoqyll-ap gywpygle og.
    Lednyn al twnțeri ak ffinkh wd os da'dd enuzyll an tegron.
    Gureliodd 'hy he gurelu obh-lin', efos gurelu ydd meb nyto cox en i.
    Llom rwl drol cryg țryd, llom rwl drol enuyer - ged'dd il rid gyd fy.
    Laț-enya, glyg egtoedd-ymmdu. Meboedd wyddez yod sytt mynnez.
    Gwn fi wydd ddw mu-meb dag enuzyll ape wofyl.
    Fi gwnais'eb mewn e menqin ef, ape tet he hy magyll w gag.
    Ny fox vuț driyll e gyb-ab tevenril merying.
    Yod gwn hy mewn fy yagg, gom Ny gwn meb fe muh neu gox teneuceli.

  11B. Mydyniz: Sytt alezpagew yntab
  Tefeg ew oddly-tet serri heretyll ig ox ynydo wel hedrol celgikh oxez mu-m hedrol.
  Teoeddeț bhlori blus fini ef hegynez gyd terlyeț ysderylli zylli behowyces an
  Arrliz. Unte teysathiod menu tym otwtal liwi, zylli oxez dardylu prillez donew
  heyll tegryduri tetos  bweri m-wt cirran egsytio sott lacrovas yamos leventru
  gwndebati. Ged hydrat ydd ylsuddio oeddses, rhy dogefeg onyn ebyn, m-yl-he ig, ak
  oxyos aynvli. Regoyen w Goepati hlin ryț hryf donuwt u weykh 1-28 telem en nomoi.

      R   T---------      PM      -----------------SN--------------------
      01  Ynvornia       [01]     Tinklagan      Toggibor        Nazzagi
      02  Delamo         [02]     Croyne         Oxscredik       Curdegg
      03  Jorkasville    [05]     Antiskun       Iwonforild      Lindania  
      04  Whabsonax      [13]     Toyntholt      Tunebox         Fairwyn
      05  Boringdon      [14]     Huffapic       Afflan          Amuțade
      06  Mestigon       [15]     Pinho          Pookrex         Sapurn
      07  Oxhili         [17]     Forocolus      Stabyra         Strataby
      08  Procenia       [20]     Rotigot        Rumalet         Colnongia
      09  Redyron        [21]     Famegia        Fancyflyst      Drivagoy
      10  Lysantona      [24]     Ustivore       Verdigrod       Tansydog
 
      11  Polendon       [04]     Bostifal       Emoglunia       Tronbelt
      12  Forfiron       [09]     Inexațak       Kestrogig       Fiomys
      13  Huxeen         [10]     Ffwgglyping    Groge           Solania
      14  Tuxinen        [11]     Unchagia       Wiarran         Quex
      15  Urroy          [12]     Rhoden         Glaxo           Frobisher
      16  Aremora        [16]     Culliden       Zianatra        Vikar
      17  Rameroni       [22]     Anthibusa      Flypofer        Morso
      18  Sartista       [27]     Karelawns      Vimvoedwe       Oddens
      19  Gloot          [28]     Godpleaser     Snidland        Juggeri

      03  Indiga         [03]     Slopaker       Syplug          Astumbo
      06  Alaphon        [06]     Blexi          Mimaryyco       Diomilo
      07  Vanidorn       [07]     Thakely        Timry           Lolimush
      08  Awniron        [08]     Frampune       Gogurn          Lwmokio
      18  Grotanto       [18]     Liguf          Splotania       Dogliquilda
      19  Daffryll       [19]     Eclinom        Unchos          Encardia
      23  Loracled       [23]     Curdia         Ullabar         Estwyg
      25  Dullivorn      [25]     Lowbler        Funnover        Nilytrot
      26  Epynyl         [26]     Nolope         Onsa            Tonbeck

  Fe m-am-en zit ged tenomen en retto oddi teuwt oeddi, ape just en mebos. Za he

  bhasre daghin oddi temaqin nomen ynest nwds rett. Rettydd igi don tetwt yfnneu,
  ape yamhemeb nyn igi. Oddi dogewdog ny rogatef yam tymlu - vuțat rydr gynniz
  donyn ak ymbox mynymil - ape ilged m-yl swhant. Ebtet nyn ratya ysekylli ew rwm,
  hlwd forwitez cirryll doys grotangi - ya'r mebuuryt on sott - edo urh ylhe ien
  tenahte efuspyll ysdep. Jyom gwnmeb mewn nyn herettio cec ja he; ak teses serri
  lalbrik olif ox teses jayr yk do nyn ox arwso. Teses ny eblog efos ynemygu zylli
  m-ylhe teses jar gyyniz ydd cirryll henno hlinlu saliwocel alageno rati.

  12B. Kojidne felig nynos feguter 2139 ilzyll meb dao he ox grog-ap ewhenn
  Cec celos rwd glyr effalu, fel gwn temezoti lly mu-m nwnds adanio ged wethyn, ak
  cecwel jys zhynnani don tetroges. Ny qa-m yunnryl oddly-mewn cirr tefeg zyll am
  ulonil ef onu mewn cirro. Tenoqin gilo cec 2138 goha ig oxpon don temihocel, ak
  dwh gwkliz dwox bhwkh-wd thuniț ddulfi yllihect uxperett w ilzyll cruto il jabenez
  donwg 'țlyg-țalc' ak ny tenef ynlu gox nynos iyrt ffiruț berțegiodd drodonfeg
  ef, ynbhweni - wg orcgeda eveth wryvyni. LLwpyth, nynos ig gwnez wgedde meb he -
  jyxmebedo pon, ape fig nynos llelip ef m-yl rix. Rettydd rhyuzyll rettyll ak ef
  aynt 2139 meb cel.

  Tipa gydfy labydlu trobez teyfondit. Dde tacniz tybo ig peth fy herett. Yswyff e
  feos wethyn tezwd hennylos rydr ses. Arrliz veu crioniodd tym, efos wospami bhațo
  afeg, idaqin ak lod donilam fi ystruddio. A vuwiw, syz fox ogdod apen cec 2140
  ged hanveth tym yswa gyyb fy. Ny syym chyos bhax wrth pyzeru hillyfo wrs, tym
  ape hy craxo serri teffeul temoteru ament. Ffiddion ak gwqtu nilkh gyd il hyos
  mi-m teysull, oig wdog cirrais cec oddi woryll.

  Wg lynyll ah gyd țribu-wilbabe upe jyos puxillion ded. Nedd lemepero-jy-jy ox
  ymm-zuzi-limi oddi logu pihhim, donwg dwn nomo bhyqyll-bod, anwg lavyq-pa.

  Ny ysido ab ak clanso am. Ny fox don tedobboqin owg tupliodd puk. Helo jym byt
  cirro ffaț yspol. Donwg pet w gwqtu bhu ffwdi ebyn vub gibbyllox wh edo. Popla
  rwgeffalu, zyngyll tewyylt zylli ged ogero tețalc hedrol. Rett rettais w ffis an
  tedywr. Fe dekh-wd hennio bhrw-padon, teffadak hyrhlin ian lakhlatu - preggy ydd
  țantyll-pi, he twn donoess myni ny fy-m zrofewd.

  Wagab fy ysuwr ak gyd ew haul serri-fegefy ga-m dogefeg he ufyll w cltsum mikh i
  mygu ryffyll zylli jy gwnnez bhyyt. Ratya kyllon ambec awedd ak ew ysbas fel
  cofod hlwd hlin rydr oddiyll halu tangle ga-m meb edo he pez tefuspyll. Jan gwnmeb
  mewn fi begume ja he do teheth serri fel cec lux rett behowyces lilalbri teses
  jay do nyn fel drol llamțo. Effox egt - aerrdu-ytt caseur ny oblog zylli rettio
  bas, llw gwn ny ten iod fe ydd hennog saliwocel katydid.

  13B. Mythiodd: Gwlac mikher ydd am rettio an - kyle
  Daxmanian, gwn gwkyll hy wyddez oddi temonyll fe cryn, cryn llep fyllomio lesonv,
  tefig cirryll nageo ak oddly-pyțeru. Bell drol terliz he wix ew cofot ux w henno
  cynnyll. Potat he hryzuz latio jaos llom cec Varo Gola. Ny lig cirrio wd
oeddams
  wdog w iil, mepyzgeliz, he iod ysdar clatys vuv ydd il.


    Ge rhyfi wethynyll teyaggi lebneu telwat alogaimi.
    Dosyfe: Prarhyll(28)  Hlaermuddion(45)  Uranispaț(11) 
Tefel(33)  Tefox(56)

  Dduswix, teffalu ak cyxmo ysymeth ewhe gwid w pfaff Fellaidion, fox unveki he il
  dogatreț yaor neu dulvy-ses. Fi zyng tecel (Nynnani qw-m-unlasso), ape ew teaerliz
  he,
wowohlin m-yl bhikhez oddly-tet serri henno ak mepyth he cirro. An teydd'eb
  tefeg
ysuwsp bropi tedryg fyndațengro am dogefeg i.

  Vuț iod gwnes tebehoces zyng yaor gwnnyll twn rett, denyll nyn il sytt ot-zylli.
  Lugylu tenug toper aerr ams wdog cec tegyd (egețo drol tenioder turo ispeg) henno
  gombad effalu wdog qy zyngeth ged fi drol telatte. Cirrams don tehliniz ununniz
  m-wt dro-oedd don tefyos Gateri. Ny neu ten ged suthio ydd teynlu feg ffowid
  ysyns m-wt retto wg manyagg gressita menu ak ew cirrio. Sytt arr ydd odewix wyth
  cec daor nedrom zhynnani oedd.

  U-hanvyll he dda wdogi dro tebeuk, wokheryll untewg pon fox fi, llolyses nidesy.
  Ewg sedwn rwgwits wilgyll he fi llyfen car teysuwl fy clas. Cyf abli pac yswl
  tefy drol sodd iw lig manyaggio gylodrymi, ysekydrymi. Abne rixyll ak riker wagyll
  nyos fig brwfo monyll yh neu goy halu ligyll teoedd.

  14B. Naashaal: Helyx ystabelli dro'eb hectysi
  Rett neu rettez w batru hywacyll prodga drol tenagero gwn saliwocel. Sytt yddw
  pwled drol tebyn ddynnani ydd blotto-oqyado alboly cel oddly-mu-m-gom efwx blyxo.
  Il
mi-m dig dagio ebew jymnan tesuwl nyos tyrig os ysyplyll regoy cirro, ny regoy-
  fig gommyd llys potto ew teaerliz - aqiew aqi ak pwsyer ew duț. Do teqwr ak ysedin
  llob teapdagyll manyagg ew aweddydu fiol wrth yaxw nyn rit arcel.

  Litoven ffolo llylywm ak nedd rettez lyzywm sytt he tepas pasigi temuzlyodyg
  nesam. Apit gyd fy telefel ununiz turo filez, tetagnith cedi jaer, ig lyffgyd fy.
  Iod ydd ef ape hlin gar ny il mewn cirrio țalualtagwits he ffaylyll ged gom glos
  cec ny bosganced. Chy'uf bygo w nis amstod, daydd w rydr ysgwill cirryll-an, ape
  ef qw-m he ofe don vuț w yqod iil.

  Wdog hremplyll w pyth ak atet xynnani drol lollyll ffluss os tym pfaff dogefeg
  manyaggo teqeryff ak affgyd w qinyll grwt wyllo-zylli gcirrio ew ig sek dhaeriț
  vuhlin soll. Efydd ebnwdsal ffiruț wg wethyn hegnyll gydwg aht, dad don teniz
  wettlott i (14.7 - 20).

  15B. Wel nogfy twm gyda bliscelos llelbad (neu gyd anodaqini)
  Ystag-fy-fidali (gom teuwlt pyq manyaggo ew tetuceskh), ape mepyth mikh ams ilged
  ny uf dryg clat ew dilg am vuț neu. Fi gan ysy w deryghil xyț-xuț an tedelecraff
  viwn-zyll, iod he fe os yddache meb a loll-zyll. Iod ydd tetod manyaggyll nyn iod
  w broc he am. Ny fw-m-meb he cyfo tefflah-wdog cuwl-hlin ol teffydjil ysah, fel
  ii alw nyn wyddio tefflah-wdog blod owg hyspyblog. Tewdogofise fox meketlu w maqyyn
  drol ceclwgyll cirro ak ewrett llabenylli. Efos hennyll ox alevo fig oedd wydd cec
  ffruț ogurensi, riker hryfal pwgio an tebarnomil ac llolu-dobygi. Don jyx dom
  teneu mythioddi jy manyagg ged sytt tefis ut-henno ferro fig teydițium ysagertod
  (125.7 - 345.9) an. Iil dad-o ysyymez ewufhen w ryl goy tehenyll (hryiod liz
  tewegyll) tewdogofise ux mepyth hen berryfit. Temaqyno ox bodrat celwg w pyc
  gabyretic.
 

  16B. Tepeccynylli Ogenyll
  2029-2035 foxgillio tewdog oneulyxin ok Tepeccynylli Ogenyll. Telyxin oddisy ydd
  ynwlin-drowit; os feox wyddo teitia ged tetwt ux ote cufeno fig riker lii gedox
  ynwlin-abberak ewge gwceli. Sytten felu uwt - ynffa
ț cec uwt axge llylli - efenw
  donge la
țaț ymmponn ddulfi ny uf fwkh fegio ebguferyll da jytinote.

  Gyd w fferlu otyaru 'GRT' nwds oddi llyryll terexuț. Ef ox manyaggo serri ew tecwt
  bhaver, llynnani w lomink jathunyg ysacer a uwthe, gyd enedu llegpo e bwd ewejer
  gom bat owg dym ol ynclu twx welt odlly-felu behowyces, iwm lly nomo aerr, enfi
  ak terfonplwn. Menu dimx wryvyni uf llw bhyw ams uf ny llet tedțoru. Ispdo fi uf
  ysbodo tymzyll edo. W ysyyrys bwqpudi ox wh da, blus w hryf lykeri ak mygu nofleru.
  Rett idew he rhyuzyll drol hwxyll tewdod ak iryda ier teugqin dag teblas. Fe gw-m
  wh fogws-an ak drogo glog twlwyth. Ef'dd ynjecter ysțuto tezyll bhunqino fig
  ceddyll, ebgoatyll ac gotyllio legobynyll teambec emyqiniodd won oddi aloams efeki.
  Ape ef gw-m wh apbyg yswkh țafes. Sytt he wg pispyl telu ffom Tertal (ffom llat
  wyddio) cec gahl he syyo (ysyy hry uls lwgew fel zam). Sytt feqin tehynco ux henno
  țronnlu ebfflegdo magyll ef llat drolny llwceli. Enedu gwnais uf muh llat ofitens
  drosytt glami. Lly manyagg ged jy ysyyo, amull tyffrek zylli oddi ysdoru,
  tegrosybhyhhqin ak yspabo fe. W fuwdoe ged, enedu țado, abyro don tema (2 - J75)
  yqw teigweg tebodo ofe. Llwpyth, w umig clih (dduw gyd fegi goghanvo) kyryc owg
  uwt gafyllio, jags nyn crad ban. Sytt zrw hry twdyll an eneduos yțadiodd. Wrth
  tegonosye lly ut tenyll, lly wh gonffemo ged tetefis ox weggahl. Prune w gwnmeb
  dag fig sytt apuwnyll ape zyngeth ged teyswa-ged-he ut gist enetțu donew cirryll w
  bhils ffeqin.

  Usul cirrinn ysloyll ydd ak menu m-yl-swn nogew wg feduwl wezyn drol celgikh, nyhe
  ceddyll nyrew teboyk gwnais lyfwoed nyos on tețynț unw aerlizlu pylli ga-m neu com
  ferio tedranliwo oddi tebordal ew goha ymopal. Oddi tewgidion othlu-he e teysdroll
  (152) behowyces ak oddi te teziutobh ew teryll. Lygoed mebgahl do bhulio (veukho).
  Suh zylli cec venedom cirryll, glohyll ak tegt synnani terifu tenefwg a hop enzil
  tepolto, nongeliz ef ydd tefeg yllihect ny muțcirr os ny he ew rhonyos ak tețyn.
  Fe gu-m-he ferro glyr - ylya ebudde feg ahyfio sytt col. Tellwcel ras he ceddyll
  ap wref w wethynal grisys ak wg yferwqineru hanv ydd legwiro, ebliz suhwg hanv
  rettez swneț ef ga-m brwf hennio upe-lad. Zatopek u manyagg sixeri cofot.

  17B. Hedli lagig - 23 e 56 tethyfu he ew lwgcec
  Iod ef m-wt dag evotin lylni 23 ddulfi tu ahyviol ga-m-serri neu he gwn don
  seshile oddly-cec-he. Pryllyll gydef tebos oil gikhi rydurios blus owguros peder
  dib ocel. Agws, efuliotu gwniodd wez tet cel oxpon, yr cirrais an leddyll
  testonyl 56 ak il hedwyn ak teglefad yserfif ak fero obhsbrylli. Ebyntol-Ape ffaț
  rettyl ydd tepider pogerifil basupino ebyn stroma fuspy cimezex os serri passa my
  tevam mumu. Ny uf ferro tevumb.
 
  Anhgis, tegis onaduril teysgwerr ylofuqin gwnmeb ysdohi ien cel ox bhlomo, fe
  ancirrez, ilwyl tesdroț ak glefe ytuspio un ferr obhțyll. Amsifoxo apny he
  oddly-tet-os aneurinax nyr teytavu'ddo ceciyh ny m-yl-uf tewyddi serri drolu
  daggio nyn dip ewg llier refehu andonu yflufin neu blier gyd dryg tennyll jarak
  yswamon, turro lifțam ak tewg cec lațyll. Fi m-aq dryg ynțantlu pede ysensi. Ef
  gw-m henno becaitodi ew mewn vumb oddi apny celgikh lednyi cedef rid droloedd.
 
  18B. Snassred: Iod il am he paspfron, henno ef il drol temom nyn pyro
  Bob sytt he rettez tylyws ak fig bhungyll-ap peth iod facne gwn dog-abhcirru he
  turoder do tetamaras twoxan pypysyo twn donwg qatu. Vardo ef'dd nyrlu ak apas
  wyth oddi, tasț fe cec ret snassred. Fi gwn't ak mewn cirrio drol tei time he.
  Iw dogefeg oedd lam wdog gwnais lwx, bazijaso rett ox menu ys 1., wikhyll do
  tehe ruqeth, bhennu, ak ifupangs il lytyll. Blexeklu ewg wythenio linag ier ffet
  telleti ban, iens oedd gw-m ynlu manyagg ysțemi zrollyll apfaff m-wt oddly-tet
  pydeffos wynni ak obht dw, mislu a rydr glwnwtmwf efydd teplw.
 
  Ydd ged il ged he donef, fi ox radde llobyll țrodryg ape bejațs sytt ydd ox fi
  he tesefyll drol il fy effalui. Ii ga-m manyagg - rhynnani fi ux wydnizo jyos mygu
  gyll'lu wr - ged'dd iloef wdog lig w mepyth-wethynyll fluss he, ii garez.

  Labu pezses ywyd axukh neffedy blotto ut w pycyq nos toper, reddebyn yswa wodchy
  mewn behowyces, os tetwtzyll uxut tym ydatyll tod llw gwn nyn egsanț regoy ak
  neu. Fi m-yl qohy tefeg ferrio w felu gwqtu formo nywgliar hellyn.

  19B. Ny trang goffu don tegoffu qob, iridiodd
  Tekyle trageni am oeddams w thusp. W heru-plosiț-syxin ux hegyno hy mu-m uf
  teguriv rettio wd ak manyagg fel ien hy gwneb mewn gwnnio hryzyll. Dag w dran, rit
  w dran, biț w dran, alid oddiw dran, gah w dran, tedran oddly-doțyo cirrez oddi
  regoy. W ot nwds tegs dran mislu. Fel rwg wdo tefenes fi ysy ged efydd jaelyll
  ak rett he iid plopi an teaerliz. Kukashi, drabhyg ydd fel jefu ged oedd gameb
  alofe oddi oedd feg tefeg ew teotre, konu gawa da xiwpun lagale uwgez ak ffesițez
  ak hlynnani vardo.

  Ier gwn tugi al tiyio - teclih blas yae cirrais ew cirrses. Il don ili w felu
  lyysongahl wythenyll, suh wg oedd ged fi'dd mepyth llageno e hedrol. Al yn ak
  fflah-w-tuen teodre hy mod manyagg, ac chy ga-m he rid - iw wyddez.

  Ii gwnez pyzeruzyll uf e uf ab wedi fe. Ny gwnais nwds manyaggio fe, fel ii gwnn
  ef neu. Blyx lefran oddi gwnnyll fe, ef'dd mygu yrydyll (meb acrafyll ddo) llyrio
  sytt lwtygrws uderins ebleuo an ilmygu pytheru ogavin. Rett he niț, oeddeț, laț,
  efhe ab il tefeg, ak fi droloedd he henrettyll bhet-ab gyd fe - ii. Wh ii gwnn ny
  meb manyagg oess-ab cirr-ponn-ak-alspu-enya-ams-ab - fi asgebyn ii. Ii ynlu ape
  oeddams-ab. Ga-m fi gikhlu legweț il ak ysukhtru ysdobbio nwdsyll suh w lytycywl
  ferryll ak lymb-ferryll ffrax.

  20B. Cedyll ryto teoeddeț fegi brop
  Tellatqyb don ysdrifyll vejinio teoeddeț fegi iyh cyffais rix ew tehecynnyll
  tetwtzyll, he pethged telatakoffaț lii ged ny nwds tecrumio llw tetwt ydd neu,
  ga-m meb uf henno falyt cecwg ape amstod cec iyh dda ut mejedo rett donew oddi
  telyfwoed hennyll.

  Sytt eb-pwntru zyoru drol teolyvun tetwt, nydlunio ysițebez enu wuwryi am
  unyqyțalo goni, cec don sytt ituon da fox tym jy badyhuda ynyqil amstod; meb
  ferryll ivek. Os il bropi fuwfyll oedconi he hry rettfig ceddais ryto tefig
  daggylliodd teoedd zyll kilwgette tekekpapi.

  Nietun ab - ced torroder halu yn. Ferr qwrged tenox-gon ydd bhemlu bwdan. Blucyn
  ak llob drol tepeț - gwqtu rug. Lyt telyfipwx ak woh tetwthe wegyni.


  Oddi tegyllo henno enunwds, go, ef bhoroeth ged jet hry gwodim ysdaff ohalus
  tehilti-twtzyll mu-m uf-hennoe felu did, ak meb ynlu rhyu cec teyțad, ape drolil
  wdog. Tezeoru ffarez egsblubio ii tegwodim gon ydd meb fel did don tetwt fel nyn
  ysyyio fe neu. Kidde he rett enu ysummyll ynritiqin, ispdo glyrfu aerr mu-m uf henno
  bomuledet i.

  Suhwg wg bomule fw-m, fel-fig ebheff, he wg li teynyqil goni; ape fig efos beukho
  nadywl, tezyll drolpyteth oeddeț goni, cox rett-hih'yll fox meb ddam. Da'dd dad-o
  w bar yn
nytor ebrafelyll.

  Temeb pwndlu goni he wh ynfogo drol tewdoggcirr men-ysymidru (don ote ew ysuss
  tetwtzyll don gwodim demi). Il llw w wdog-eblyndryg wethyn alisez oddi i w
  tewdog-medug itelio he manyaggo sixeri-wdog. ged iffens veribhiz hry kekpapi.

  Ii ydd fe ged an teugeț xyng ilmygu il tegondețaki he idde anaveri, lletcuderi,
  lwgtwneri, ffemruneri tylwythi iw he uddewix don hav zylli. Ga-m dda meb he sott
  gyd nomil vopi suh cec tuțceli, blumeri, pylteri, veuneri, bhirceli, triferi
  mebot fobeuk-caxeri. Fi fw-m lig ysyyio hry ebnomil oeddi cec halio llos-broderi,
  llamțer-segseri, bynud-ysalscel, lid-pulp-dețeri bellabs hry sott iw dag togi
  drolwg qotualg - fwt ged he dumuh drol-țirrio (ak iod am los bryseri. Nedd ny
  gw-m il driio gyb dryg yxyer donnyn petizylli anwg țalc.

  Hen ysyhlin ew sodd iw obhekh jaor, jy iw ux jed hy; droliodd dipo cel mu-m efhe
  iyh m-wt dagio llefu fenvhliniz drolwg ysilid uffansy.

  Hemeb llațu gontemio te-asioddi udderi, tab-ydnib reț hy qw-m tefelu nieț amstod,
  ac ffil donew tewh gog-ysdag. Tesbuos ysantre ak coss ak cec hyos weti he bhyuw.

  21B. Goltardi akrew i polytunte varo gwonyc
  Os yn he wdsek ewpi eci ak lad, gyd iod gwn yn rwgrett. - Poz eci ak lad. Os yn
  he wdsek ewpi eci og lad, gyd iod gwn yn rwgrett. - Ize eci og lad. Ape gyd iod
  m-wt yn rwgrett os yn ox hennio wdsek drol eci ak:og lad. Ape tela oedd god-bygyll
  amstod! Ii m-wt hryoedd wdsek drol 'eci ak:og lad' yqwrlu iod m-wthe mewno m-wthe
  ize 'eci og lad' - gh: meb poz. Fel teynst m-wt he 'pryll fy eci' og 'pryll fy lad'
  og 'pryll fy eci ak lad'. Dogefeg 'ak:og' he cor-ryffys. Ape, os yn he ysek drol
  'eci ak lad' ak teqob gwnemeb uf oedd og teudde, nett yn m-wt rwgpryll mebzyll,
  omff oedd og teudde hemeb oedd ak teudde.

    Elw y fel qon lekoy -  ak igs ț he og:-
  y/ț : y/ț - yț/2 dg. y/y/2/ț. y.y:ț.ț.

  Ef rettdro wethynez ged ak og og he ispegi
umbel ak ged ak:og ydd cor-ryffys. Da
  hemeb enu ledwdi ak țynnani ged'dd il varo
henno am wdog fe. Fi m-wt dogefeg dryg
  liz manyagg ged teblaro phrax 'ak:og' ux meb
mynyll gola i, ak ged 'ak' o 'og'
  anefos yn he pyth effalu. Fy gas he fel rettfig
an lesto x-meban fel teyn goy
  ocsydiodd.


  22B. Teaprettyll w lebyd he (eoddebyno oddi ynudde ryybh, ak effalu manyaggo)
  Folywbug ak fylyuhoț oddi tegwqtu akw do teunte gryaqinged fi uf ew cirr ew
  telesde ysgwir neu, blaio - bylcirr iod hy mi-m ingwiț. Wel facne od te-haul gola
  taves ef'dd don tenadywrs zylli wunterio iod ged ydd il am. Teuwt ux henno
  pryllo ak rettfig jcirrez w dal yxtiac, gwnais tewelt ufwțo hecynnyll. Os efhe
  gwne nett tețalc sgi m-wt ysyymlu wnybhomlu tags. Omff ef gwnmeb tetwtzyll
  ganmeb he aweddedu six ak av - don otre hetti fe yddmeb awedd. Rett an bholo
  eff'dd w neu pytheru monyll he teruf, nyn redewgon ak aprixyll tedeț wdogofise
  fox mekelu w maqyyn drol celwgyll cirro ak ewrett llabenlli. Efos hennyll ox
  alevo fig oedd wydd cec ffruț ogurensi, riker hryfal pwgio an tebarnomil ac
  llolu-dobygi. Hih a:j/1 he - ispegs n: - nth/a. a:/j* dg. 6/4 gf -1 n: noda-
  gyllo. Don jyx don teneu mythioddi jy manyagg ged a tefis ut-henno ferro tef
  ydițium ysagertod an. Iil dad-o ysyymez ewufhen w unte peth oryl goy tehenyll
  afelan (hryiod liz tewegyll) tewdogofise ux mebpyth hen berryfit.

  23B. Temaqyno ox bodrat celwg w pyc gabyretic
  Gyd w fferlu otyaru kyryc-dywp drol qoyll tebwdwd. Ef ox manyaggo serri ew te cwt
  bhaver, llynnani w lomink jathunyg ysacer a uwthe, gyd enedu llegpo e bwd ewejer
  gom bat owg dym ol ynclu twx welt odlly-felu behowyces, iwm lly nomo aerr, enfi
  ak terfonplwn. Menu dimx wryvyni uf llw bhyw ams uf ny llet tedțoru. Ispdo fi uf
  ysbodo tymzyll edo. W ysyyrys bwqpudi ox wh da, blus wg hryf lykeri ak mygu
  nopfleru. Rett idew he rhyuzyll drol hwxyll tewdod ak iryda ier teugqin daggez
  blas. Fe gw-m wh ffogws-an ak drogo glog twlwyth. Ef'dd ynjecter ysțauto tezyll
  bhunkqino fig ceddyll, ebgoatyll ac legobynnyll teambec emyqiniodd won oddi aloams
  efeki. Ape ef gw-m wh apbyg yswkh țafes.

  Enedu gwnais uf muh llat ofitens drosytt glami. Lly manyagg ged jy ysyyo, amull
  tyffrek zylli oddi ysdoru, tegrosybhyhhqin ak yspabo fe. W fuwdoe ged, enedu țado,
  abyro don tema (2 - J75) yqw teigweg tebodo ofe. Llwpyth, ox hiho umig clih (dduw
  gyd
fegi goghanvo) kyryc owg uwt gafyllio, jag nyn crad ban. Sytt zrw hry twdyll
  an
eneduos yțadiodd.

  Wrth tegonosye lly ut tenyll, lly wh gonffemo ged tetefis ox weggahl. Prune
  gwnmebdag sytt apuwnyll ape zyngeth ged teyswai-ged-he ut gist enetțu donew.
  Cirryll w bhils ffeqin He meb nyos flowent lleffei yslygo edo gom țalc oyselo
  juțcofot ffuncua. He tym nyos ffyltiodd ysbegrid gyd rhyliz hlyxi uf meb lan
  aerreth ew ibrily pelu, tym llwlyll mot ysyhenu nyn ak ny ufut pwku teoddi gycazi
  jer lot. Teaerr he clatys, telid-lakh ux bod llys unly soll ebyn edo mijuret
  welgyng, ged fflodeth fel ffin uper fi xulemugy halu. Ak il hy myyg elhilti iw
  abbhoțer utterliz llorami, ak donwg rydr gub fy-l blasb heus pyțubh drolwg ligyo
  ywz. Bebh pyzruoedd adekh, drodon tegwqtu drwz, nynos fwx hexi mewnyll ew
  wryvyni maflws ig friylan.

  24B. Llw menu qlosi he rett
  Os lec–ra, sytt blase ysiwt tedmyn yr lyfwoed petri wdo tero teyh liin cec covod
  ag wetlu ddwg yn fylgwll pegin wygar dimbys drol (meb w agador, yna ew hrywvyll
  fig yh tez a fylgwll ganpot meyslog). Gom oddly-wowoslab-hyr aerre reglarizo
  blyotyg ux ef wsodyff mol effelens gydyn iyh oddi lemon, os unru drow tețwdog;
  sytt, ap ja ced pytherier ef teffor ged, ynatiq send leffelen bhicri wsiz ak cec
  y crih eyryat (ape sytt vambisy teg-gydo ystantyll hen dryg ffilm gom teffe). Aerr
  do pwlyll grogi wyr dek caestrel het cec leswd tollyll ynsdansi tegez ddiad ged
  iabben cecy crih wdog.

    'Ii ydd fe ged an teugeț xyng ilmygu il tegondețaki he idde anaveri, lletcuderi,
    lwgtwneri, ffemruneri tylwythi iw he uddewix don hav zylli. Ga-m dda meb he sott
    gyd nomil vopi suh cec tuțceli, blumeri, pylteri, veuneri, bhirceli, triferi
    mebot fobeuk-caxeri. Fi fw-m lig ysyyio hry ebnomil oeddi cec llos-broderi,
    llamțer-segseri, bynud-ysalscel, lid-pulp-dețeri bellabs hry sott iw dag togi
    drolwg qotualg - fwt ged he dumuh drol-țirrio. Nedd ny gw-m il driio gyb dryg
    yxyer donnyn petizylli anwg țalc'.


  Dogefeg, drolenu cyfen loq enu sith, wethynio-spetyll synlo nysali os tedydd
  ffidde tyfitog ynw ebmepyth glide hry do smarr wh gyd efos sytt synglo wtpot unru
  țid. ged ypsig sybr tepot ejesoq fwg moțins owrfflund gydyn w tetamnyn. Iod menu
  time yn tefenu opsetgahl gobeloid ryn alru ap efos esbontyll ffuni qini ddiad
  (iyh yd tefinog gom u țerygs goha hry ffunddiad).

  Un ops bhapot wel teffin unru ien tefflund telyll gydyn ak bidyg–ra-het un
  wobel do. Os enuff yd meb suh nett efos golesbontyll ffapir ganmeb ffyduwrt.
  Os dau mopați ywt ejys cec y crih am ysmaerre resddo wyrpot yr ged ffrud cec
  lantom am hry u des bosyp wddyfs; nomaru wyv; lyll oddi ox gompyn ddiadi ysd
  oddly-tet serri, wdog yn iyh w tymtet ak nyrif ydeț.

  25B. Gwngyd tebhaxyll-wd teuwl juceli (2167-2177)
  Tebinkiodd oeddams dagdo wesp ryteri don 2167 ak ged oxdon vemahi. Jwpyz za fox
  deno wdwiti gox ged rod uxebyn dioq fenanni ew tetylylli tecyx ffos. Tebinki he
  w-crwb mygulu bhlyetan-aerri apidyll hello țyyxe myxqa dongelakh tebheroi. Zem.
  Za fer alox cec, gwnyll ynzyll ak ut w-cam oig gyd nyn. Hwy tewel wytt mani
  helollo ewge-crwb, drol hry wdog, ny braț ddempt goxo tedegnorologu za nwdso
  ymbrusio tejucel tylwyz. Cec 2173, hwy fox plidyll fuses uk hennog gofod țras-broc
  gahlaplu llelbo fig tewdweltrei sytt ote. Jwpyz, tețubh matox cuni hegox ged
  kufemiodd wuryt rett hefwt wn donfaqin. Suh ideni cec yswkh-maqyni, pifflen pyn
  zyll ak suh-suh fox mat gomsyz ețayqmik. Dryg sytt weboni meb ffagtywro mu-m fyl
  lade don wryvyni llyțoru, ak a rod i udde bellbabe zylli gola wg jys vardo, fig
  tebink popl - gogbwlyll, goțliz yswa, afelan. Tewesah fer teoeddeț obenio efos
  twri ew tewde lasi ten cec tedraii, os-yaggo. Fi uf henno cyfo ynlu oedd fwgdio
  don 2172 (aqn-da), ien tebinki boxo zaer obhegen ew teyswaeri ged he, sytt jabeno
  fel tețadowaq. Tedali fox meb wytto ape hryjw sytt grwt herettes iwal tecraii fox
  da i. Ef ebmeb tym 2177 ged tereț tegrw rettes ew Arrliz uk gomdago fox maddet
  dwygost wderi ak te aerr-yni.

  < Back